01
danhmay1
296

02
danhmay2
4221

03
danhmay3
4766

04
danhmay4
443

05
danhmay5
241

06
danhmay6
4

07
danhmay7
11

08
danhmay8
3

09
danhmay9
1207

10
danhmay10
606

11
danhmay11
2510

12
danhmay12
2527

13
danhmay13
2328

14
danhmay14
58

15
danhmay15
625

16
danhmay16
835

17
danhmay17
1237

18
danhmay18
21

19
danhmay19
709

20
danhmay20
683

21
danhmay21
481

22
danhmay22
440

23
danhmay23
671

24
danhmay24
1045

25
danhmay25
677

26
danhmay26
2391

27
danhmay27
576

28
danhmay28
36

29
danhmay29
104

30
danhmay30
8

31
danhmay31
9

32
danhmay32
3939

33
danhmay33
361

34
danhmay34
1821

35
danhmay35
1971

36
danhmay36
3582

37
danhmay37
4591

38
danhmay38
4493

39
danhmay39
1941

40
danhmay40
702

41
danhmay41
4181

42
danhmay42
312

43
danhmay43
89

44
danhmay44
45

45
danhmay45
821

46
danhmay46
96

47
danhmay47
65

48
danhmay48
652

49
danhmay49
176

50
danhmay50
197

51
danhmay51
1461

52
danhmay52
573

53
danhmay53
267

54
danhmay54
1634

55
danhmay55
591

56
danhmay56
1963

57
danhmay57
521

58
danhmay58
83

59
danhmay59
232

60
danhmay69
147

61
danhmay61
3403

62
danhmay62
2344

63
danhmay63
556

64
danhmay64
4456

65
danhmay65
1922

66
danhmay66
672

67
danhmay67
610

68
danhmay68
80

69
danhmay69
219

70
danhmay70
298

71
danhmay71
99

72
danhmay72
821

73
danhmay73
688

74
danhmay74
3330

75
danhmay75
846

76
danhmay76
1806

77
danhmay77
1324

78
danhmay78
343

79
danhmay79
297

80
danhmay80
7

81
danhmay81
5987

82
danhmay82
523

83
danhmay83
7

84
danhmay84
341

85
danhmay85
298

86
danhmay86
31

87
danhmay87
4

88
danhmay88
95

89
danhmay89
65

90
danhmay90
734

91
danhmay91
217

92
danhmay92
1333

93
danhmay93
1223

94
danhmay94
2132

95
danhmay95
604

96
danhmay96
901

97
danhmay97
4211

98
danhmay98
2324

99
danhmay99
1123

100
danhmay100
602

101
danhmay101
1232

102
danhmay102
752

103
danhmay103
2231

104
danhmay104
362

105
danhmay105
692

106
danhmay106
192

107
danhmay107
117

108
danhmay108
52

109
danhmay109
14

110
danhmay110
5

111
danhmay111
613

112
danhmay112
1423

113
danhmay113
9

114
danhmay114
12

115
danhmay115
49

116
danhmay116
40

117
danhmay117
37

118
danhmay118
222

119
danhmay119
218

120
danhmay120
131

121
danhmay121
20

122
danhmay122
4

123
danhmay123
2

124
danhmay124
49

125
danhmay125
19

126
danhmay126
95

127
danhmay127
55

128
danhmay128
256

129
danhmay129
235

130
danhmay130
27

131
danhmay131
23

132
danhmay132
26

133
danhmay133
5

134
danhmay134
323

135
danhmay135
142

136
danhmay136
51

137
danhmay137
4231

143
danhmay138
3342

138
danhmay139
3342

139
danhmay140
3332

140
danhmay141
1623

141
danhmay142
2131

142
danhmay143
1911

144
danhmayn1
284

145
danhmayn2
191

146
danhmayn3
1609

147
danhmayn4
2612

148
danhmayn5
1619

149
danhmayn6
2648

150
danhmayn7
2667

151
dangmayn8
3669

152
danhmayn9
4681

153
danhmayn10
2707

154
danhmayn11
33

155
danhmayn11
1755

156
danhmayn12
1765

157
danhmayn13
17

158
danhmayn14
03

159
danhmayn15
2810

160
danhmayn16
1811

161
danhmayn17
12

162
danhmayn18
1833

163
danhmayn19
2852

164
danhmayn20
3864

165
danhmayn21
4888

166
danhmayn22
2890

167
danhmayn23
1906

168
danhmayn24
2923

169
danhmayn25
30

170
danhmayn26
1960

171
danhmayn27
394

172
danhmayn28
1968

173
danhmayn29
1006

174
danhmayn30
1020

175
danhmayn31
1028

176
danhmayn32
1063

177
danhmayn33
1064

178
danhmayn34
1100

179
danhmayn35
1286

180
danhmayn36
584

181
danhmayn37
591

182
danhmayn38
609

183
danhmayn39
612

184
danhmayn40
1619

185
danhmayn41
2648

186
danhmayn42
667

187
danhmayn43
669

188
danhmayn44
681

189
danhmayn45
70

190
danhmayn46
33

191
danhmayn47
75

192
danhmayn48
76

193
danhmayn49
782

194
danhmayn50
803

195
danhmayn51
810

196
danhmayn52
811

197
danhmayn53
812

198
danhmayn54
833

199
danhmayn55
385

200
danhmayn56
864

201
danhmayn57
888

202
danhmayn58
890

203
danhmayn59
906

204
danhmayn60
923

205
danhmayn61
95

206
danhmayn62
960

207
danhmayn63
964

208
danhmayn64
96

209
danhmayn65
1006

210
danhmayn66
1020

211
danhmayn67
1028

212
danhmayn68
1063

213
danhmayn69
1064

214
danhmayn70
1100

215
danhmayn71
1286

216
danhmayn72
584

217
danhmayn73
591

218
danhmayn74
609

219
danhmayn75
612

220
danhmayn76
619

221
danhmayn77
648

222
dnhmayn78
667

223
danhmayn79
669

224
danhmayn80
681

225
danhmayn71
701

226
danhmayn72
732

227
danhmayn73
753

228
danhmayn74
765

229
danhmayn75
78

230
danhmayn76
803

231
danhmayn77
811

232
danhmayn78
811

233
danhmayn79
812

234
danhmayn80
833

235
danhmayn81
852

236
danhmayn82
864

237
danhmayn83
888

238
danhmayn84
890

239
danhmayn85
906

240
danhmayn86
923

241
danhmayn87
950

242
danhmayn88
960

243
danhmayn89
964

244
danhmayn90
968

245
danhmayn91
1006

246
danhmayn92
1020

247
danhmayn93
1028

248
danhmayn94
1063

249
danhmayn95
1064

250
danhmayn96
1100

251
danhmayn97
1286

252
dnahmayn98
584

253
danhmayn99
591

254
danhmayn100
609

255
danhmayn101
612

256
danhmayn102
619

257
danhmayn103
648

258
danhmayn104
667

259
danhmayn105
669

260
danhmayn106
681

261
danhmayn107
707

262
danhmayn108
1733

263
danhmayn109
1755

264
danhmayn120
1765

265
danhmayn121
1782

266
danhmayn122
1803

267
danhmayn123
2810

268
danhmyn124
1811

269
danhmayn125
1812

270
danhmayn126
1833

271
danhmayn127
2852

272
danhmayn128
864

273
danhmayn129
1888

274
danhmayn130
2890

275
danhmayn131
1906

275
danhmatn132
2923

277
danhmayn133
1950

278
danhmayn134
96

279
danhmayn135
916

280
danhmayn136
1268

THÔNG BÁO

Xem bài viết sau cùngĐi tin liên ngân hàng hoàn toàn t đng, phí r nht. Mua bán PM BTCE, WMZ t đng rate tt

Xem bài viết sau cùngĐ giao dch Z và đi tin liên bank vnđ Click https://vnexbank.com

Xem bài viết sau cùngĐ giao dch PM , BTCE và đi tin liên bank vnđ Click https://vnexmoney.com

Xem bài viết sau cùngThông báo hàng ngày (Mc quan trng 2014)

Xem bài viết sau cùngBiên lai chuyển tiền ở danhmay24h 2014

Xem bài viết sau cùngBiên lai chuyn tin hàng ngày danhmay24h

Xem bài viết sau cùngHướng dẫn tăng tốc internet cho Dcom 3G VIETTEL

Xem bài viết sau cùngCách tăng tốc độ Load hình cho dự án Megatypers

Xem bài viết sau cùngGiúp tìm kiếm các mc quan trng trên danhmay24h

Xem bài viết sau cùngBng chng nhn tin t danhmay24h 3

Xem bài viết sau cùngBằng chứng nhận tiền từ danhmay24h 2

Xem bài viết sau cùngBằng chứng nhận tiền từ danhmay24h 1

Xem bài viết sau cùngChi tiết giao dịch trả lương hàng ngày

Xem bài viết sau cùngHãy chọn dự án captcha phù hợp với bạn tại đây

Xem bài viết sau cùngCấp miễn phí soft Xuan Duc cho thành viên làm tốt

Xem bài viết sau cùngTải phần mềm làm việc Xuan Duc

Xem bài viết sau cùngHướng dẫn mở phần mềm làm việc XUAN DUC

Xem bài viết sau cùngTi phn mm làm vic Xiao

Xem bài viết sau cùngTi phn mm làm vic Asian

Xem bài viết sau cùngTải phần mềm làm việc CaptchaBucks

Xem bài viết sau cùngTải phần mềm làm việc QlinkGroup

Xem bài viết sau cùngTi phn mm h tr máy tính Framework 2.0

Xem bài viết sau cùngTi phn mm h tr máy tính Framework 4.0

Xem bài viết sau cùngTi phn mm làm vic Bubuteam

Xem bài viết sau cùngDự án Megatypers đã chuyển lương nhanh như trước, làm đủ 3$ trước 11h trưa chủ nhật hàng tuần thì sẽ được reset vào khoảng thứ 3 hành tuần (ID được reset sẽ được nhận lương ngay khi gửi tổng kết).

Xem bài viết sau cùngdanhmay24h thông báo khung giờ của các dự án tính theo giờ Việt Nam: Giờ Captchatypers = Giờ Việt Nam - 1 tiếng 30 phút. Giờ Megatypers (Protypers) = Giờ Việt Nam - 11 tiếng. Giờ QlinkGroup = Giờ Việt Nam - 11 tiếng. Giờ Kolotibablo = Giờ Việt Nam - 3 tiếng. Giờ Load24h = Giờ Việt Nam - 12 tiếng. Giờ dự án Pixprofit = Giờ Việt Nam - 7 tiếng.

Xem bài viết sau cùngdanhmay24h mở dịch vụ bán thẻ nạp điện thoại trả trước và trả sau của 3 nhà mạng lớn nhất là Viettel - Mobifone - Vinaphone, Nạp thẻ Game Online của 3 nhà phát hành Game lớn nhất là FPT Game - VTC Online - Vinagame. Giao dịch hoàn thành trong 1 phút - Các yêu cầu giao dịch mua thẻ xin liên hệ với anh Đỗ Hoan DĐ: 0977 6 41 41 6 YM: hoancodon1232000

Xem bài viết sau cùngdanhmay24h cung cấp 7 dự án ổn định nhất hiện nay là: Load24h, QlinkGroup; Megatypers; Pixprofit; Captchatypers; kolotibablo; CaptchaBucks. các bạn có thể chọn 1 trong các dự án này để làm việc nhé

Xem bài viết sau cùngDự án Load nhanh 24h có giá (0.45 - 0.75), (17 - 20.5)k/1$. Trả lương hàng ngày nếu đạt 1$ trở lên và lịch sử thanh toán của dự án hiện sent, không đạt sẽ cộng dồn. Ưu điểm: Load rất nhanh 24/24h. Nhược điểm: Giá không cao, từ sending sang sent lúc nhanh lúc chậm.

Xem bài viết sau cùngDự án Megatypers có giá (0.55 - 1.0)$, (17 - 20.5)k/1$. Trả lương từ thứ 3 đến thứ 5 hàng tuần. Ưu điểm load khá nhanh, giá cao từ 1h sáng đến 6h sáng, đánh chữ thường, điểm chưa đủ reset sẽ được cộng dồn sang tuần tiếp theo. Nhược điểm: Đủ 3$ mới được reset để trả lương.

Xem bài viết sau cùngDự án QlinkGroup có giá (0.35 - 1.0)$, (17 - 20.5)k/1$ Trả lương vào thứ 7 hàng tuần. Ưu điểm: Load khá nhanh, đánh chữ thường, giá khá cao. Nhược điểm: ID nào không đủ 800 điểm/1 tuần sẽ không được tính lương.

Xem bài viết sau cùngDự án Captchatypers có giá (0.65 - 1.05)$, (17.5 - 20.5)k/1$ Trả lương ngay khi tổng các ID đạt 3000 điểm. Ưu điểm: Giá cao, đánh chữ thường. Nhược điểm: Load rất chậm, làm buổi tối, đêm và sáng sớm load khá nhanh.

Xem bài viết sau cùngDự án Pixprofit có giá (0.5 - 1)$, (17 - 20.5)k/1$. Trả Lương vào chủ nhật hàng tuần. Ưu điểm: Tính ổn định cao, giá khá cao. Nhược điểm: Ban ngày load chậm, đêm và sáng sớm load khá nhanh, đánh phân biệt chữ hoa và chữ thường.

Xem bài viết sau cùngDự án Kolotibablo có giá (0.3 - 0.75)$, (17 - 20.5k) /1$, Trả lương ngay khi ID đạt 1.05$. Ưu điểm: Load nhanh và khá ổn định. Nhược điểm: Giá không cao.

Xem bài viết sau cùngĐiểm nổi bật của danhmay24h là hỗ trợ các thành viên tối đa, cung cấp miễn phí các soft (phần mềm làm việc kể cả phần mềm XUAN DUC) cho tất cả các dự án như Megatypers, Pixprofit, QlinkGroup, Captchatypers, Kolo - Koloteam, Captcha Bucks, Load nhanh 24h ... Trả lương mỗi tuần 1 lần, hỗ trợ chuyển lương miễn phí cho các thành viên sử dụng thẻ ATM của ngân hàng ngoại thương Vietcombank, ngân hàng công thương Vietinbank, ngân hàng trực tuyến Bảo Kim, các thành viên sử dụng các ngân hàng khác được trả theo quy định của ngân hàng ngoại thương Vietcombank và website kinh doanh online danhmay24h.com.

Xem bài viết sau cùngBán các loại Software Xiao - Asian (phần mềm làm việc): Megatypers, Kolo và KoloTeam, Pixprofit, Qlink, Xuan Duc Giá siêu rẻ