Chú ý: Ở đây chỉ thông báo bảng tổng kết của cộng tác viên và   nhân viên thông thường. Tất cả các Thành viên và nhóm tham gia “Vip” sẽ gửi trực tiếp tổng kết vào gmail đã đăng ký kèm theo hệ số lương riêng.
Mr HoanCaptcha24h - Thái Nguyên
GROUP

Ngã ba - Lương Sơn - TP. Thái Nguyên
Tel: 0977.641416
BẢNG LƯƠNG CỘNG TÁC VIÊN
Tuần 02 Tháng 08 Năm 2011 (12/08)
Tên cộng tác viên
Số Tài Khoản
Email:

STT
Tên User
Kết Quả
Ghi Chú
1
hoand207
1

2
hoand201
1

3
hoand234
2

4
hoand108
3

5
hoand190
4

6
hoand6
4

7
hoand305
5

8
hoand110
7

9
hoand5
10

10
hoand55
11

11
hoand132
14

12
hoand135
19

13
hoand46
22

14
hoand303
22

15
hoand139
23

16
hoand59
25

17
hoand36
26

18
hoand57
26

19
hoand314
27

20
hoand56
28

21
hoand35
31

22
hoand31
34

23
hoand58
37

24
hoand140
44

25
hoand127
45

26
hoand70
45

27
hoand138
49

28
hoand311
49

29
hoand32
51

30
hoand45
52

31
hoand54
53

32
hoand133
58

33
hoand51
58

34
hoand236
62

35
hoand40
64

36
hoand315
68

37
hoand310
73

38
hoand121
76

39
hoand42
82

40
hoand141
85

41
hoand4
85

42
hoand122
87

43
hoand44
90

44
hoand235
91

45
hoand129
92

46
hoand39
95

47
hoand123
99

48
hoand228
100

49
hoand230
106

50
hoand52
111

51
hoand19
112

52
hoand43
112

53
hoand65
114

54
hoand225
116

55
hoand313
116

56
hoand61
117

57
hoand231
118

58
hoand229
119

59
hoand12
120

60
hoand93
125

61
hoand125
126

62
hoand224
128

63
hoand312
128

64
hoand222
129

65
hoand326
131

66
hoand120
132

67
hoand237
135

68
hoand119
141

69
hoand3
144

70
hoand60
144

71
hoand62
144

72
hoand137
146

73
hoand11
146

74
hoand223
147

75
hoand18
149

76
hoand221
150

77
hoand238
152

78
hoand117
155

79
hoand131
155

80
hoand320
157

81
hoand226
165

82
hoand227
168

83
hoand41
168

84
hoand2
171

85
hoand69
177

86
hoand324
178

87
hoand256
181

88
hoand13
185

89
hoand134
187

90
hoand1
196

91
hoand245
197

92
hoand15
201

93
hoand29
201

94
hoand7
202

95
hoand321
204

96
hoand9
213

97
hoand118
222

98
hoand22
232

99
hoand66
233

100
hoand325
235

101
hoand239
242

102
hoand8
247

103
hoand67
262

104
hoand14
277

105
hoand275
281

106
hoand250
281

107
hoand68
282

108
hoand259
289

109
hoand95
289

110
hoand309
290

111
hoand27
302

112
hoand327
307

113
hoand240
317

114
hoand254
327

115
hoand25
336

116
hoand255
354

117
hoand94
360

118
hoand63
368

119
hoand307
383

120
hoand193
390

121
hoand268
393

122
hoand269
411

123
hoand306
419

124
hoand191
421

125
hoand332
450

126
hoand248
457

127
hoand249
495

128
hoand278
502

129
hoand100
518

130
hoand277
524

131
hoand270
535

132
hoand84
558

133
hoand272
588

134
hoand334
653

135
hoand99
667

136
hoand85
696

137
hoand243
700

138
hoand244
725

139
hoand279
762

140
hoand98
762

141
hoand89
788

142
hoand107
789

143
hoand333
793

144
hoand331
807

145
hoand257
811

146
hoand329
856

147
hoand258
874

148
hoand86
963

149
hoand88
997

150
hoand247
1000

151
hoand246
1000

152
hoand97
1020

153
hoand211
1031

154
hoand242
1054

155
hoand96
1083

156
hoand271
1280

157
hoand106
1435

158
hoand87
1665

1
hoann0
15

2
hoann1
8

3
hoann10
330

4
hoann100
54

5
hoann101
51

6
hoann102
201

7
hoann104
179

8
hoann105
181

9
hoann107
195

10
hoann108
227

11
hoann110
225

12
hoann111
220

13
hoann112
226

14
hoann113
159

15
hoann114
152

16
hoann115
164

17
hoann116
150

18
hoann117
104

19
hoann118
105

20
hoann119
100

21
hoann12
324

22
hoann120
271

23
hoann121
324

24
hoann122
597

25
hoann123
550

26
hoann124
405

27
hoann126
159

28
hoann127
168

29
hoann128
151

30
hoann129
218

31
hoann13
314

32
hoann137
231

33
hoann138
217

34
hoann139
226

35
hoann14
230

36
hoann140
160

37
hoann142
166

38
hoann143
176

39
hoann144
167

40
hoann145
200

41
hoann146
230

42
hoann147
216

43
hoann148
218

44
hoann15
137

45
hoann150
235

46
hoann151
138

47
hoann152
147

48
hoann153
134

49
hoann154
141

50
hoann155
175

51
hoann156
141

52
hoann157
65

53
hoann159
55

54
hoann16
125

55
hoann162
57

56
hoann167
403

57
hoann168
187

58
hoann169
109

59
hoann17
172

60
hoann176
256

61
hoann177
485

62
hoann178
347

63
hoann179
361

64
hoann18
121

65
hoann180
384

66
hoann181
129

67
hoann182
142

68
hoann186
123

69
hoann187
134

70
hoann188
199

71
hoann189
183

72
hoann19
157

73
hoann190
196

74
hoann195
98

75
hoann196
314

76
hoann197
483

77
hoann198
203

78
hoann199
128

79
hoann2
16

80
hoann20
289

81
hoann200
101

82
hoann201
379

83
hoann21
304

84
hoann211
23

85
hoann213
9

86
hoann214
376

87
hoann215
507

88
hoann216
197

89
hoann217
497

90
hoann218
826

91
hoann219
687

92
hoann22
305

93
hoann225
246

94
hoann226
148

95
hoann227
311

96
hoann228
418

97
hoann229
460

98
hoann23
247

99
hoann230
394

100
hoann231
185

101
hoann232
229

102
hoann233
101

103
hoann234
334

104
hoann236
485

105
hoann237
496

106
hoann238
202

107
hoann239
28

108
hoann240
234

109
hoann241
431

110
hoann242
360

111
hoann243
200

112
hoann244
244

113
hoann245
341

114
hoann25
287

115
hoann26
243

116
hoann27
303

117
hoann28
310

118
hoann29
301

119
hoann3
17

120
hoann40
453

121
hoann41
371

122
hoann42
472

123
hoann43
492

124
hoann44
270

125
hoann45
144

126
hoann46
257

127
hoann47
234

128
hoann48
219

129
hoann49
277

130
hoann51
301

131
hoann53
222

132
hoann58
227

133
hoann6
354

134
hoann65
318

135
hoann66
591

136
hoann67
612

137
hoann68
292

138
hoann69
14

139
hoann7
305

140
hoann74
298

141
hoann77
480

142
hoann78
306

143
hoann79
291

144
hoann80
226

145
hoann81
174

146
hoann82
165

147
hoann83
124

148
hoann84
179

149
hoann85
156

150
hoann86
172

151
hoann87
75

152
hoann88
132

310 USER
TỔNG CỘNG
83,044

THÔNG BÁO

Xem bài viết sau cùngĐi tin liên ngân hàng hoàn toàn t đng, phí r nht. Mua bán PM BTCE, WMZ t đng rate tt

Xem bài viết sau cùngĐ giao dch Z và đi tin liên bank vnđ Click https://vnexbank.com

Xem bài viết sau cùngĐ giao dch PM , BTCE và đi tin liên bank vnđ Click https://vnexmoney.com

Xem bài viết sau cùngThông báo hàng ngày (Mc quan trng 2014)

Xem bài viết sau cùngBiên lai chuyển tiền ở danhmay24h 2014

Xem bài viết sau cùngBiên lai chuyn tin hàng ngày danhmay24h

Xem bài viết sau cùngHướng dẫn tăng tốc internet cho Dcom 3G VIETTEL

Xem bài viết sau cùngCách tăng tốc độ Load hình cho dự án Megatypers

Xem bài viết sau cùngGiúp tìm kiếm các mc quan trng trên danhmay24h

Xem bài viết sau cùngBng chng nhn tin t danhmay24h 3

Xem bài viết sau cùngBằng chứng nhận tiền từ danhmay24h 2

Xem bài viết sau cùngBằng chứng nhận tiền từ danhmay24h 1

Xem bài viết sau cùngChi tiết giao dịch trả lương hàng ngày

Xem bài viết sau cùngHãy chọn dự án captcha phù hợp với bạn tại đây

Xem bài viết sau cùngCấp miễn phí soft Xuan Duc cho thành viên làm tốt

Xem bài viết sau cùngTải phần mềm làm việc Xuan Duc

Xem bài viết sau cùngHướng dẫn mở phần mềm làm việc XUAN DUC

Xem bài viết sau cùngTi phn mm làm vic Xiao

Xem bài viết sau cùngTi phn mm làm vic Asian

Xem bài viết sau cùngTải phần mềm làm việc CaptchaBucks

Xem bài viết sau cùngTải phần mềm làm việc QlinkGroup

Xem bài viết sau cùngTi phn mm h tr máy tính Framework 2.0

Xem bài viết sau cùngTi phn mm h tr máy tính Framework 4.0

Xem bài viết sau cùngTi phn mm làm vic Bubuteam

Xem bài viết sau cùngDự án Megatypers đã chuyển lương nhanh như trước, làm đủ 3$ trước 11h trưa chủ nhật hàng tuần thì sẽ được reset vào khoảng thứ 3 hành tuần (ID được reset sẽ được nhận lương ngay khi gửi tổng kết).

Xem bài viết sau cùngdanhmay24h thông báo khung giờ của các dự án tính theo giờ Việt Nam: Giờ Captchatypers = Giờ Việt Nam - 1 tiếng 30 phút. Giờ Megatypers (Protypers) = Giờ Việt Nam - 11 tiếng. Giờ QlinkGroup = Giờ Việt Nam - 11 tiếng. Giờ Kolotibablo = Giờ Việt Nam - 3 tiếng. Giờ Load24h = Giờ Việt Nam - 12 tiếng. Giờ dự án Pixprofit = Giờ Việt Nam - 7 tiếng.

Xem bài viết sau cùngdanhmay24h mở dịch vụ bán thẻ nạp điện thoại trả trước và trả sau của 3 nhà mạng lớn nhất là Viettel - Mobifone - Vinaphone, Nạp thẻ Game Online của 3 nhà phát hành Game lớn nhất là FPT Game - VTC Online - Vinagame. Giao dịch hoàn thành trong 1 phút - Các yêu cầu giao dịch mua thẻ xin liên hệ với anh Đỗ Hoan DĐ: 0977 6 41 41 6 YM: hoancodon1232000

Xem bài viết sau cùngdanhmay24h cung cấp 7 dự án ổn định nhất hiện nay là: Load24h, QlinkGroup; Megatypers; Pixprofit; Captchatypers; kolotibablo; CaptchaBucks. các bạn có thể chọn 1 trong các dự án này để làm việc nhé

Xem bài viết sau cùngDự án Load nhanh 24h có giá (0.45 - 0.75), (17 - 20.5)k/1$. Trả lương hàng ngày nếu đạt 1$ trở lên và lịch sử thanh toán của dự án hiện sent, không đạt sẽ cộng dồn. Ưu điểm: Load rất nhanh 24/24h. Nhược điểm: Giá không cao, từ sending sang sent lúc nhanh lúc chậm.

Xem bài viết sau cùngDự án Megatypers có giá (0.55 - 1.0)$, (17 - 20.5)k/1$. Trả lương từ thứ 3 đến thứ 5 hàng tuần. Ưu điểm load khá nhanh, giá cao từ 1h sáng đến 6h sáng, đánh chữ thường, điểm chưa đủ reset sẽ được cộng dồn sang tuần tiếp theo. Nhược điểm: Đủ 3$ mới được reset để trả lương.

Xem bài viết sau cùngDự án QlinkGroup có giá (0.35 - 1.0)$, (17 - 20.5)k/1$ Trả lương vào thứ 7 hàng tuần. Ưu điểm: Load khá nhanh, đánh chữ thường, giá khá cao. Nhược điểm: ID nào không đủ 800 điểm/1 tuần sẽ không được tính lương.

Xem bài viết sau cùngDự án Captchatypers có giá (0.65 - 1.05)$, (17.5 - 20.5)k/1$ Trả lương ngay khi tổng các ID đạt 3000 điểm. Ưu điểm: Giá cao, đánh chữ thường. Nhược điểm: Load rất chậm, làm buổi tối, đêm và sáng sớm load khá nhanh.

Xem bài viết sau cùngDự án Pixprofit có giá (0.5 - 1)$, (17 - 20.5)k/1$. Trả Lương vào chủ nhật hàng tuần. Ưu điểm: Tính ổn định cao, giá khá cao. Nhược điểm: Ban ngày load chậm, đêm và sáng sớm load khá nhanh, đánh phân biệt chữ hoa và chữ thường.

Xem bài viết sau cùngDự án Kolotibablo có giá (0.3 - 0.75)$, (17 - 20.5k) /1$, Trả lương ngay khi ID đạt 1.05$. Ưu điểm: Load nhanh và khá ổn định. Nhược điểm: Giá không cao.

Xem bài viết sau cùngĐiểm nổi bật của danhmay24h là hỗ trợ các thành viên tối đa, cung cấp miễn phí các soft (phần mềm làm việc kể cả phần mềm XUAN DUC) cho tất cả các dự án như Megatypers, Pixprofit, QlinkGroup, Captchatypers, Kolo - Koloteam, Captcha Bucks, Load nhanh 24h ... Trả lương mỗi tuần 1 lần, hỗ trợ chuyển lương miễn phí cho các thành viên sử dụng thẻ ATM của ngân hàng ngoại thương Vietcombank, ngân hàng công thương Vietinbank, ngân hàng trực tuyến Bảo Kim, các thành viên sử dụng các ngân hàng khác được trả theo quy định của ngân hàng ngoại thương Vietcombank và website kinh doanh online danhmay24h.com.

Xem bài viết sau cùngBán các loại Software Xiao - Asian (phần mềm làm việc): Megatypers, Kolo và KoloTeam, Pixprofit, Qlink, Xuan Duc Giá siêu rẻ