Chú ý: Ở đây chỉ thông báo bảng tổng kết của cộng tác viên và nhân viên thông thường. Tất cả các Thành viên và nhóm tham gia “Vip” sẽ gửi trực tiếp tổng kết vào gmail đã đăng ký kèm theo hệ số lương riêng.
Mr Hoan

danhmay24h.com


Captcha24h
Thái Nguyên


Ngã 3 - Lương Sơn - TP. Thái Nguyên


Tel: 0977 641416


BẢNG LƯƠNG CỘNG TÁC VIÊN
Tuần 2 Tháng 09 Năm 2011Hệ số
Tên cộng tác viênSố Tài Khỏan


Email:STT
Tên User
Kết Quả
Ghi Chú
01
hoand384
1

02
hoand207
1

03
hoand240
1

04
hoand259
1

05
hoand258
1

06
hoand93
1

07
hoand319
1

08
hoand12
1

09
hoand35
1

10
hoand57
1

11
hoand58
1

12
hoand70
1

13
hoand68
1

14
hoand66
1

15
hoand67
1

16
hoand372
2

17
hoand257
2

18
hoand141
2

19
hoand279
2

20
hoand132
2

21
hoand349
2

22
hoand353
2

23
hoand125
2

24
hoand254
2

25
hoand326
2

26
hoand323
2

27
hoand320
2

28
hoand222
2

29
hoand4
2

30
hoand25
2

31
hoand27
2

32
hoand39
2

33
hoand52
2

34
hoand69
2

35
hoand278
3

36
hoand277
3

37
hoand275
3

38
hoand266
3

39
hoand256
3

40
hoand364
3

41
hoand355
3

42
hoand354
3

43
hoand352
3

44
hoand351
3

45
hoand122
3

46
hoand309
3

47
hoand13
3

48
hoand307
3

49
hoand19
3

50
hoand22
3

51
hoand36
3

52
hoand54
3

53
hoand59
3

54
hoand383
4

55
hoand120
4

56
hoand374
4

57
hoand139
4

58
hoand135
4

59
hoand121
4

60
hoand324
4

61
hoand322
4

62
hoand321
4

63
hoand315
4

64
hoand223
4

65
hoand221
4

66
hoand310
4

67
hoand7
4

68
hoand15
4

69
hoand109
5

70
hoand382
5

71
hoand119
5

72
hoand373
5

73
hoand117
5

74
hoand138
5

75
hoand133
5

76
hoand123
5

77
hoand255
5

78
hoand325
5

79
hoand14
5

80
hoand306
5

81
hoand305
5

82
hoand56
5

83
hoand381
6

84
hoand386
6

85
hoand264
6

86
hoand263
6

87
hoand304
6

88
hoand127
6

89
hoand314
6

90
hoand6
6

91
hoand9
6

92
hoand18
6

93
hoand379
7

94
hoand193
7

95
hoand191
7

96
hoand265
7

97
hoand260
7

98
hoand365
7

99
hoand224
7

100
hoand5
7

101
hoand189
8

102
hoand387
8

103
hoand363
8

104
hoand348
8

105
hoand380
9

106
hoand110
9

107
hoand129
9

108
hoand108
9

109
hoand313
9

110
hoand303
9

111
hoand55
9

112
hoand366
10

113
hoand8
10

114
hoand190
11

115
hoand394
13

116
hoand393
18

117
hoand392
18

118
hoand43
21

119
hoand327
23

120
hoand388
30

121
hoand44
32

122
hoand312
37

123
hoand262
41

124
hoand41
42

125
hoand29
48

126
hoand11
49

127
hoand42
52

128
hoand377
55

129
hoand65
55

130
hoand49
74

131
hoand391
79

132
hoand51
82

133
hoand335
88

134
hoand238
90

135
hoand334
90

136
hoand248
94

137
hoand99
94

138
hoand329
94

139
hoand239
96

140
hoand245
101

141
hoand389
101

142
hoand236
106

143
hoand378
108

144
hoand390
109

145
hoand235
133

146
hoand231
144

147
hoand60
145

148
hoand230
152

149
hoand261
155

150
hoand368
159

151
hoand331
159

152
hoand234
160

153
hoand229
160

154
hoand336
163

155
hoand244
165

156
hoand332
166

157
hoand233
168

158
hoand228
172

159
hoand396
177

160
hoand227
185

161
hoand361
188

162
hoand362
190

163
hoand63
192

164
hoand367
196

165
hoand100
197

166
hoand337
199

167
hoand395
200

168
hoand249
203

169
hoand311
206

170
hoand370
209

171
hoand400
211

172
hoand371
211

173
hoand369
212

174
hoand61
213

175
hoand62
227

176
hoand232
235

177
hoand398
238

178
hoand356
251

179
hoand32
268

180
hoand1
273

181
hoand95
274

182
hoand250
277

183
hoand96
294

184
hoand46
306

185
hoand88
315

186
hoand357
318

187
hoand134
319

188
hoand358
348

189
hoand94
353

190
hoand31
361

191
hoand131
364

192
hoand397
366

193
hoand45
368

194
hoand2
376

195
hoand40
392

196
hoand399
393

197
hoand140
397

198
hoand3
402

199
hoand89
403

200
hoand137
455

201
hoand84
512

202
hoand375
538

203
hoand359
546

204
hoand376
582

205
hoand86
589

206
hoand87
634

207
hoand107
664

208
hoand106
691

209
hoand226
714

210
hoand225
741

211
hoand85
764

212
hoand247
1018

213
hoand242
1024

214
hoand246
1035

215
hoand243
1060

216
hoand237
1089

217
hoand211
1269

01
hoann0
31

02
hoann1
36

03
hoann100
193

04
hoann101
101

05
hoann102
5

06
hoann104
11

07
hoann105
8

08
hoann107
3

09
hoann108
3

10
hoann110
4

11
hoann111
5

12
hoann112
6

13
hoann113
5

14
hoann114
2

15
hoann115
4

16
hoann116
1

17
hoann117
3

18
hoann118
2

19
hoann119
2

20
hoann120
4

21
hoann121
3

22
hoann122
268

23
hoann123
424

24
hoann124
294

25
hoann126
3

26
hoann127
2

27
hoann128
1

28
hoann129
2

29
hoann130
2

30
hoann131
2

31
hoann132
2

32
hoann133
1

33
hoann134
2

34
hoann135
143

35
hoann137
5

36
hoann138
4

37
hoann139
4

38
hoann140
6

39
hoann142
3

40
hoann143
2

41
hoann144
1

42
hoann145
3

43
hoann146
2

44
hoann147
3

45
hoann148
2

46
hoann150
4

47
hoann151
2

48
hoann152
1

49
hoann153
3

50
hoann154
2

51
hoann155
3

52
hoann156
2

53
hoann157
2

54
hoann159
1

55
hoann162
3

56
hoann165
4

57
hoann167
3

58
hoann168
6

59
hoann169
5

60
hoann17
2

61
hoann172
9

62
hoann173
8

63
hoann174
5

64
hoann176
3

65
hoann177
3

66
hoann178
4

67
hoann179
3

68
hoann180
3

69
hoann181
374

70
hoann182
309

71
hoann186
418

72
hoann187
189

73
hoann188
6

74
hoann189
3

75
hoann190
7

76
hoann191
206

77
hoann192
148

78
hoann193
6

79
hoann194
2

80
hoann195
4

81
hoann196
2

82
hoann197
642

83
hoann198
814

84
hoann199
8

85
hoann2
29

86
hoann201
521

87
hoann207
3

88
hoann208
2

89
hoann211
2

90
hoann213
5

91
hoann214
307

92
hoann215
641

93
hoann216
713

94
hoann217
429

95
hoann218
524

96
hoann219
506

97
hoann225
3

98
hoann226
1

99
hoann227
1

100
hoann228
10

101
hoann229
17

102
hoann230
5

103
hoann232
7

104
hoann233
3

105
hoann234
6

106
hoann236
4

107
hoann237
6

108
hoann238
3

109
hoann239
4

110
hoann240
304

111
hoann241
315

112
hoann242
285

113
hoann243
273

114
hoann244
7

115
hoann245
9

116
hoann3
37

117
hoann40
97

118
hoann41
89

119
hoann42
89

120
hoann43
86

121
hoann44
87

122
hoann45
3

123
hoann46
5

124
hoann51
84

125
hoann53
90

126
hoann74
91

127
hoann77
168

128
hoann78
307

129
hoann79
162

130
hoann80
95

131
hoann81
97

132
hoann82
97

133
hoann84
93

134
hoann85
93

135
hoann87
127

136
hoann88
123

137
hoann89
139

138
hoann90
164

139
hoann91
35

140
hoann92
9

141
hoann94
14

142
hoann95
13

143
hoann96
17

144
hoann97
9

145
hoann98
9

146
hoann99
4

363 USER
TỔNG CỘNGKẾT QUẢ  THỐNG KÊ

USER NGÀY
29,855


USER HOT & NIGHT
12,310


TỔNG CỘNG
42,165

THÔNG BÁO

Xem bài viết sau cùngĐi tin liên ngân hàng hoàn toàn t đng, phí r nht. Mua bán PM BTCE, WMZ t đng rate tt

Xem bài viết sau cùngĐ giao dch Z và đi tin liên bank vnđ Click https://vnexbank.com

Xem bài viết sau cùngĐ giao dch PM , BTCE và đi tin liên bank vnđ Click https://vnexmoney.com

Xem bài viết sau cùngThông báo hàng ngày (Mc quan trng 2014)

Xem bài viết sau cùngBiên lai chuyển tiền ở danhmay24h 2014

Xem bài viết sau cùngBiên lai chuyn tin hàng ngày danhmay24h

Xem bài viết sau cùngHướng dẫn tăng tốc internet cho Dcom 3G VIETTEL

Xem bài viết sau cùngCách tăng tốc độ Load hình cho dự án Megatypers

Xem bài viết sau cùngGiúp tìm kiếm các mc quan trng trên danhmay24h

Xem bài viết sau cùngBng chng nhn tin t danhmay24h 3

Xem bài viết sau cùngBằng chứng nhận tiền từ danhmay24h 2

Xem bài viết sau cùngBằng chứng nhận tiền từ danhmay24h 1

Xem bài viết sau cùngChi tiết giao dịch trả lương hàng ngày

Xem bài viết sau cùngHãy chọn dự án captcha phù hợp với bạn tại đây

Xem bài viết sau cùngCấp miễn phí soft Xuan Duc cho thành viên làm tốt

Xem bài viết sau cùngTải phần mềm làm việc Xuan Duc

Xem bài viết sau cùngHướng dẫn mở phần mềm làm việc XUAN DUC

Xem bài viết sau cùngTi phn mm làm vic Xiao

Xem bài viết sau cùngTi phn mm làm vic Asian

Xem bài viết sau cùngTải phần mềm làm việc CaptchaBucks

Xem bài viết sau cùngTải phần mềm làm việc QlinkGroup

Xem bài viết sau cùngTi phn mm h tr máy tính Framework 2.0

Xem bài viết sau cùngTi phn mm h tr máy tính Framework 4.0

Xem bài viết sau cùngTi phn mm làm vic Bubuteam

Xem bài viết sau cùngDự án Megatypers đã chuyển lương nhanh như trước, làm đủ 3$ trước 11h trưa chủ nhật hàng tuần thì sẽ được reset vào khoảng thứ 3 hành tuần (ID được reset sẽ được nhận lương ngay khi gửi tổng kết).

Xem bài viết sau cùngdanhmay24h thông báo khung giờ của các dự án tính theo giờ Việt Nam: Giờ Captchatypers = Giờ Việt Nam - 1 tiếng 30 phút. Giờ Megatypers (Protypers) = Giờ Việt Nam - 11 tiếng. Giờ QlinkGroup = Giờ Việt Nam - 11 tiếng. Giờ Kolotibablo = Giờ Việt Nam - 3 tiếng. Giờ Load24h = Giờ Việt Nam - 12 tiếng. Giờ dự án Pixprofit = Giờ Việt Nam - 7 tiếng.

Xem bài viết sau cùngdanhmay24h mở dịch vụ bán thẻ nạp điện thoại trả trước và trả sau của 3 nhà mạng lớn nhất là Viettel - Mobifone - Vinaphone, Nạp thẻ Game Online của 3 nhà phát hành Game lớn nhất là FPT Game - VTC Online - Vinagame. Giao dịch hoàn thành trong 1 phút - Các yêu cầu giao dịch mua thẻ xin liên hệ với anh Đỗ Hoan DĐ: 0977 6 41 41 6 YM: hoancodon1232000

Xem bài viết sau cùngdanhmay24h cung cấp 7 dự án ổn định nhất hiện nay là: Load24h, QlinkGroup; Megatypers; Pixprofit; Captchatypers; kolotibablo; CaptchaBucks. các bạn có thể chọn 1 trong các dự án này để làm việc nhé

Xem bài viết sau cùngDự án Load nhanh 24h có giá (0.45 - 0.75), (17 - 20.5)k/1$. Trả lương hàng ngày nếu đạt 1$ trở lên và lịch sử thanh toán của dự án hiện sent, không đạt sẽ cộng dồn. Ưu điểm: Load rất nhanh 24/24h. Nhược điểm: Giá không cao, từ sending sang sent lúc nhanh lúc chậm.

Xem bài viết sau cùngDự án Megatypers có giá (0.55 - 1.0)$, (17 - 20.5)k/1$. Trả lương từ thứ 3 đến thứ 5 hàng tuần. Ưu điểm load khá nhanh, giá cao từ 1h sáng đến 6h sáng, đánh chữ thường, điểm chưa đủ reset sẽ được cộng dồn sang tuần tiếp theo. Nhược điểm: Đủ 3$ mới được reset để trả lương.

Xem bài viết sau cùngDự án QlinkGroup có giá (0.35 - 1.0)$, (17 - 20.5)k/1$ Trả lương vào thứ 7 hàng tuần. Ưu điểm: Load khá nhanh, đánh chữ thường, giá khá cao. Nhược điểm: ID nào không đủ 800 điểm/1 tuần sẽ không được tính lương.

Xem bài viết sau cùngDự án Captchatypers có giá (0.65 - 1.05)$, (17.5 - 20.5)k/1$ Trả lương ngay khi tổng các ID đạt 3000 điểm. Ưu điểm: Giá cao, đánh chữ thường. Nhược điểm: Load rất chậm, làm buổi tối, đêm và sáng sớm load khá nhanh.

Xem bài viết sau cùngDự án Pixprofit có giá (0.5 - 1)$, (17 - 20.5)k/1$. Trả Lương vào chủ nhật hàng tuần. Ưu điểm: Tính ổn định cao, giá khá cao. Nhược điểm: Ban ngày load chậm, đêm và sáng sớm load khá nhanh, đánh phân biệt chữ hoa và chữ thường.

Xem bài viết sau cùngDự án Kolotibablo có giá (0.3 - 0.75)$, (17 - 20.5k) /1$, Trả lương ngay khi ID đạt 1.05$. Ưu điểm: Load nhanh và khá ổn định. Nhược điểm: Giá không cao.

Xem bài viết sau cùngĐiểm nổi bật của danhmay24h là hỗ trợ các thành viên tối đa, cung cấp miễn phí các soft (phần mềm làm việc kể cả phần mềm XUAN DUC) cho tất cả các dự án như Megatypers, Pixprofit, QlinkGroup, Captchatypers, Kolo - Koloteam, Captcha Bucks, Load nhanh 24h ... Trả lương mỗi tuần 1 lần, hỗ trợ chuyển lương miễn phí cho các thành viên sử dụng thẻ ATM của ngân hàng ngoại thương Vietcombank, ngân hàng công thương Vietinbank, ngân hàng trực tuyến Bảo Kim, các thành viên sử dụng các ngân hàng khác được trả theo quy định của ngân hàng ngoại thương Vietcombank và website kinh doanh online danhmay24h.com.

Xem bài viết sau cùngBán các loại Software Xiao - Asian (phần mềm làm việc): Megatypers, Kolo và KoloTeam, Pixprofit, Qlink, Xuan Duc Giá siêu rẻ