Chú ý: Ở đây chỉ thông báo bảng tổng kết của cộng tác viên và nhân viên thông thường. Tất cả các Thành viên và nhóm tham gia “Vip” sẽ gửi trực tiếp tổng kết vào gmail đã đăng ký kèm theo hệ số lương riêng.
                                                                                               Mr Hoan




danhmay24h.com


Captcha24h
Thái Nguyên


Ngã 3 - Lương Sơn - TP. Thái Nguyên


Tel: 0977 641416


BẢNG LƯƠNG CỘNG TÁC VIÊN
Tuần 3 Tháng 09 Năm 2011








Tên cộng tác viên



Số Tài Khỏan


Email:



STT
Tên User
Kết Quả
Ghi Chú
01
hoand310
1

02
hoand309
1

03
hoand43
1

04
hoand42
1

05
hoand303
1

06
hoand55
1

07
hoand56
1

08
hoand70
1

09
hoand66
1

10
hoand67
1

11
hoand260
2

12
hoand135
2

13
hoand127
2

14
hoand315
2

15
hoand6
2

16
hoand307
2

17
hoand49
2

18
hoand68
2

19
hoand240
3

20
hoand262
3

21
hoand138
3

22
hoand325
3

23
hoand324
3

24
hoand7
3

25
hoand51
3

26
hoand141
4

27
hoand139
4

28
hoand223
4

29
hoand54
4

30
hoand266
5

31
hoand314
5

32
hoand313
5

33
hoand129
6

34
hoand5
6

35
hoand8
6

36
hoand132
7

37
hoand44
7

38
hoand69
7

39
hoand133
8

40
hoand93
8

41
hoand224
9

42
hoand367
15

43
hoand384
16

44
hoand368
17

45
hoand337
17

46
hoand12
20

47
hoand13
20

48
hoand329
23

49
hoand336
24

50
hoand9
24

51
hoand386
25

52
hoand385
25

53
hoand238
26

54
hoand222
26

55
hoand370
27

56
hoand221
27

57
hoand371
31

58
hoand14
33

59
hoand369
34

60
hoand233
34

61
hoand377
36

62
hoand263
38

63
hoand15
39

64
hoand264
44

65
hoand19
45

66
hoand372
46

67
hoand121
46

68
hoand18
47

69
hoand41
47

70
hoand110
48

71
hoand305
49

72
hoand239
52

73
hoand237
52

74
hoand29
56

75
hoand382
57

76
hoand120
57

77
hoand247
61

78
hoand383
61

79
hoand381
62

80
hoand191
62

81
hoand380
67

82
hoand335
67

83
hoand373
68

84
hoand109
70

85
hoand387
73

86
hoand265
80

87
hoand234
81

88
hoand362
85

89
hoand304
91

90
hoand94
92

91
hoand361
98

92
hoand250
100

93
hoand229
101

94
hoand227
102

95
hoand108
110

96
hoand193
111

97
hoand228
111

98
hoand230
113

99
hoand246
114

100
hoand322
116

101
hoand2
118

102
hoand243
121

103
hoand189
124

104
hoand261
124

105
hoand379
126

106
hoand99
135

107
hoand388
136

108
hoand211
138

109
hoand231
140

110
hoand232
143

111
hoand96
147

112
hoand1
147

113
hoand394
161

114
hoand334
163

115
hoand3
166

116
hoand190
169

117
hoand236
173

118
hoand242
186

119
hoand244
194

120
hoand31
196

121
hoand332
197

122
hoand331
197

123
hoand62
206

124
hoand235
207

125
hoand60
208

126
hoand389
209

127
hoand46
211

128
hoand378
212

129
hoand400
215

130
hoand32
216

131
hoand40
217

132
hoand45
217

133
hoand321
230

134
hoand248
244

135
hoand397
268

136
hoand398
269

137
hoand399
279

138
hoand395
292

139
hoand87
299

140
hoand374
299

141
hoand245
303

142
hoand396
313

143
hoand391
316

144
hoand357
333

145
hoand86
334

146
hoand358
339

147
hoand359
344

148
hoand107
348

149
hoand65
365

150
hoand88
390

151
hoand89
391

152
hoand356
398

153
hoand226
424

154
hoand84
429

155
hoand376
432

156
hoand63
446

157
hoand106
448

158
hoand85
456

159
hoand225
473

160
hoand137
494

161
hoand375
526

162
hoand131
536

163
hoand140
537

164
hoand392
566

165
hoand134
596

166
hoand390
1058

167
hoand393
1260

168
hoand119
1639

169


Trống rất nhiều user




01
hoann0
106

02
hoann1
105

03
hoann100
2

04
hoann101
4

05
hoann102
31

06
hoann104
26

07
hoann105
40

08
hoann107
27

09
hoann108
38

10
hoann110
33

11
hoann111
37

12
hoann112
37

13
hoann113
37

14
hoann114
32

15
hoann115
30

16
hoann116
241

17
hoann117
206

18
hoann118
225

19
hoann119
195

20
hoann120
195

21
hoann121
173

22
hoann122
326

23
hoann123
397

24
hoann124
312

25
hoann126
190

26
hoann127
194

27
hoann128
210

28
hoann129
211

29
hoann130
206

30
hoann131
205

31
hoann132
75

32
hoann133
73

33
hoann134
67

34
hoann135
6

35
hoann137
83

36
hoann138
88

37
hoann139
11

38
hoann140
6

39
hoann142
15

40
hoann143
11

41
hoann144
73

42
hoann145
67

43
hoann146
60

44
hoann147
73

45
hoann148
67

46
hoann150
69

47
hoann151
70

48
hoann152
32

49
hoann153
112

50
hoann154
118

51
hoann155
113

52
hoann156
113

53
hoann157
22

54
hoann159
17

55
hoann162
27

56
hoann165
25

57
hoann167
22

58
hoann168
1

59
hoann176
3

60
hoann177
2

61
hoann178
4

62
hoann179
1

63
hoann180
5

64
hoann181
514

65
hoann182
330

66
hoann186
306

67
hoann187
251

68
hoann188
437

69
hoann189
1

70
hoann190
3

71
hoann191
278

72
hoann192
5

73
hoann193
1

74
hoann194
2

75
hoann195
3

76
hoann196
4

77
hoann197
133

78
hoann198
134

79
hoann199
385

80
hoann2
111

81
hoann201
11

82
hoann211
3

83
hoann213
2

84
hoann214
193

85
hoann215
477

86
hoann216
542

87
hoann217
524

88
hoann218
515

89
hoann219
527

90
hoann225
4

91
hoann226
2

92
hoann227
6

93
hoann240
234

94
hoann241
302

95
hoann242
381

96
hoann243
386

97
hoann244
553

98
hoann245
500

99
hoann3
112

100
hoann40
128

101
hoann41
132

102
hoann42
123

103
hoann43
17

104
hoann44
19

105
hoann51
5

106
hoann53
3

107
hoann65
6

108
hoann66
7

109
hoann67
7

110
hoann68
10

111
hoann69
5

112
hoann70
3

113
hoann74
21

114
hoann77
293

115
hoann78
267

116
hoann79
340

117
hoann80
23

118
hoann81
15

119
hoann82
13

120
hoann84
13

121
hoann85
15

122
hoann87
17

123
hoann88
16

124
hoann89
16

125
hoann90
18

126
hoann91
19

127
hoann92
45

128
hoann94
37

129
hoann95
44

130
hoann96
36

131
hoann97
51

132
hoann98
44

133
hoann99
38

302 USER
TỔNG CỘNG
41,274






KẾT QUẢ  THỐNG KÊ

USER NGÀY
25,654


USER HOT & NIGHT
15,620


TỔNG CỘNG
41,274

THÔNG BÁO

Xem bài viết sau cùngĐi tin liên ngân hàng hoàn toàn t đng, phí r nht. Mua bán PM BTCE, WMZ t đng rate tt

Xem bài viết sau cùngĐ giao dch Z và đi tin liên bank vnđ Click https://vnexbank.com

Xem bài viết sau cùngĐ giao dch PM , BTCE và đi tin liên bank vnđ Click https://vnexmoney.com

Xem bài viết sau cùngThông báo hàng ngày (Mc quan trng 2014)

Xem bài viết sau cùngBiên lai chuyển tiền ở danhmay24h 2014

Xem bài viết sau cùngBiên lai chuyn tin hàng ngày danhmay24h

Xem bài viết sau cùngHướng dẫn tăng tốc internet cho Dcom 3G VIETTEL

Xem bài viết sau cùngCách tăng tốc độ Load hình cho dự án Megatypers

Xem bài viết sau cùngGiúp tìm kiếm các mc quan trng trên danhmay24h

Xem bài viết sau cùngBng chng nhn tin t danhmay24h 3

Xem bài viết sau cùngBằng chứng nhận tiền từ danhmay24h 2

Xem bài viết sau cùngBằng chứng nhận tiền từ danhmay24h 1

Xem bài viết sau cùngChi tiết giao dịch trả lương hàng ngày

Xem bài viết sau cùngHãy chọn dự án captcha phù hợp với bạn tại đây

Xem bài viết sau cùngCấp miễn phí soft Xuan Duc cho thành viên làm tốt

Xem bài viết sau cùngTải phần mềm làm việc Xuan Duc

Xem bài viết sau cùngHướng dẫn mở phần mềm làm việc XUAN DUC

Xem bài viết sau cùngTi phn mm làm vic Xiao

Xem bài viết sau cùngTi phn mm làm vic Asian

Xem bài viết sau cùngTải phần mềm làm việc CaptchaBucks

Xem bài viết sau cùngTải phần mềm làm việc QlinkGroup

Xem bài viết sau cùngTi phn mm h tr máy tính Framework 2.0

Xem bài viết sau cùngTi phn mm h tr máy tính Framework 4.0

Xem bài viết sau cùngTi phn mm làm vic Bubuteam

Xem bài viết sau cùngDự án Megatypers đã chuyển lương nhanh như trước, làm đủ 3$ trước 11h trưa chủ nhật hàng tuần thì sẽ được reset vào khoảng thứ 3 hành tuần (ID được reset sẽ được nhận lương ngay khi gửi tổng kết).

Xem bài viết sau cùngdanhmay24h thông báo khung giờ của các dự án tính theo giờ Việt Nam: Giờ Captchatypers = Giờ Việt Nam - 1 tiếng 30 phút. Giờ Megatypers (Protypers) = Giờ Việt Nam - 11 tiếng. Giờ QlinkGroup = Giờ Việt Nam - 11 tiếng. Giờ Kolotibablo = Giờ Việt Nam - 3 tiếng. Giờ Load24h = Giờ Việt Nam - 12 tiếng. Giờ dự án Pixprofit = Giờ Việt Nam - 7 tiếng.

Xem bài viết sau cùngdanhmay24h mở dịch vụ bán thẻ nạp điện thoại trả trước và trả sau của 3 nhà mạng lớn nhất là Viettel - Mobifone - Vinaphone, Nạp thẻ Game Online của 3 nhà phát hành Game lớn nhất là FPT Game - VTC Online - Vinagame. Giao dịch hoàn thành trong 1 phút - Các yêu cầu giao dịch mua thẻ xin liên hệ với anh Đỗ Hoan DĐ: 0977 6 41 41 6 YM: hoancodon1232000

Xem bài viết sau cùngdanhmay24h cung cấp 7 dự án ổn định nhất hiện nay là: Load24h, QlinkGroup; Megatypers; Pixprofit; Captchatypers; kolotibablo; CaptchaBucks. các bạn có thể chọn 1 trong các dự án này để làm việc nhé

Xem bài viết sau cùngDự án Load nhanh 24h có giá (0.45 - 0.75), (17 - 20.5)k/1$. Trả lương hàng ngày nếu đạt 1$ trở lên và lịch sử thanh toán của dự án hiện sent, không đạt sẽ cộng dồn. Ưu điểm: Load rất nhanh 24/24h. Nhược điểm: Giá không cao, từ sending sang sent lúc nhanh lúc chậm.

Xem bài viết sau cùngDự án Megatypers có giá (0.55 - 1.0)$, (17 - 20.5)k/1$. Trả lương từ thứ 3 đến thứ 5 hàng tuần. Ưu điểm load khá nhanh, giá cao từ 1h sáng đến 6h sáng, đánh chữ thường, điểm chưa đủ reset sẽ được cộng dồn sang tuần tiếp theo. Nhược điểm: Đủ 3$ mới được reset để trả lương.

Xem bài viết sau cùngDự án QlinkGroup có giá (0.35 - 1.0)$, (17 - 20.5)k/1$ Trả lương vào thứ 7 hàng tuần. Ưu điểm: Load khá nhanh, đánh chữ thường, giá khá cao. Nhược điểm: ID nào không đủ 800 điểm/1 tuần sẽ không được tính lương.

Xem bài viết sau cùngDự án Captchatypers có giá (0.65 - 1.05)$, (17.5 - 20.5)k/1$ Trả lương ngay khi tổng các ID đạt 3000 điểm. Ưu điểm: Giá cao, đánh chữ thường. Nhược điểm: Load rất chậm, làm buổi tối, đêm và sáng sớm load khá nhanh.

Xem bài viết sau cùngDự án Pixprofit có giá (0.5 - 1)$, (17 - 20.5)k/1$. Trả Lương vào chủ nhật hàng tuần. Ưu điểm: Tính ổn định cao, giá khá cao. Nhược điểm: Ban ngày load chậm, đêm và sáng sớm load khá nhanh, đánh phân biệt chữ hoa và chữ thường.

Xem bài viết sau cùngDự án Kolotibablo có giá (0.3 - 0.75)$, (17 - 20.5k) /1$, Trả lương ngay khi ID đạt 1.05$. Ưu điểm: Load nhanh và khá ổn định. Nhược điểm: Giá không cao.

Xem bài viết sau cùngĐiểm nổi bật của danhmay24h là hỗ trợ các thành viên tối đa, cung cấp miễn phí các soft (phần mềm làm việc kể cả phần mềm XUAN DUC) cho tất cả các dự án như Megatypers, Pixprofit, QlinkGroup, Captchatypers, Kolo - Koloteam, Captcha Bucks, Load nhanh 24h ... Trả lương mỗi tuần 1 lần, hỗ trợ chuyển lương miễn phí cho các thành viên sử dụng thẻ ATM của ngân hàng ngoại thương Vietcombank, ngân hàng công thương Vietinbank, ngân hàng trực tuyến Bảo Kim, các thành viên sử dụng các ngân hàng khác được trả theo quy định của ngân hàng ngoại thương Vietcombank và website kinh doanh online danhmay24h.com.

Xem bài viết sau cùngBán các loại Software Xiao - Asian (phần mềm làm việc): Megatypers, Kolo và KoloTeam, Pixprofit, Qlink, Xuan Duc Giá siêu rẻ