Chú ý: Ở đây chỉ thông báo bảng tổng kết của cộng tác viên và   nhân viên thông thường. Tất cả các Thành viên và nhóm tham gia “Vip” sẽ gửi trực tiếp tổng kết vào gmail đã đăng ký kèm theo hệ số lương riêng.
Mr HoanCaptcha24h - Thái Nguyên
GROUP

Ngã ba - Lương Sơn - TP. Thái Nguyên
Tel: 0977.641416
BẢNG LƯƠNG CỘNG TÁC VIÊN
ĐIỂM RESET Qlink - Group TUẦN 1 THÁNG 8
Tuần 03 Tháng 08 Năm 2011 (Tức 19/08)
Tên cộng tác viên
Số Tài Khoản
Email:


STT
Tên User
Kết Quả
Ghi Chú
1
hoand384
1

2
hoand380
1

3
hoand358
1

4
hoand399
1

5
hoand362
1

6
hoand361
1

7
hoand381
1

8
hoand382
1

9
hoand383
1

10
hoand379
1

11
hoand83
1

12
hoand378
1

13
hoand80
1

14
hoand377
1

15
hoand376
1

16
hoand375
1

17
hoand374
1

18
hoand373
1

19
hoand372
1

20
hoand371
1

21
hoand370
1

22
hoand369
1

23
hoand368
1

24
hoand394
1

25
hoand274
1

26
hoand359
1

27
hoand388
1

28
hoand357
1

29
hoand259
1

30
hoand367
1

31
hoand366
1

32
hoand365
1

33
hoand364
1

34
hoand356
1

35
hoand355
1

36
hoand354
1

37
hoand353
1

38
hoand352
1

39
hoand351
1

40
hoand304
1

41
hoand253
1

42
hoand252
1

43
hoand347
1

44
hoand345
1

45
hoand108
1

46
hoand339
1

47
hoand337
1

48
hoand336
1

49
hoand335
1

50
hoand323
1

51
hoand322
1

52
hoand321
1

53
hoand319
1

54
hoand315
1

55
hoand313
1

56
hoand5
1

57
hoand6
1

58
hoand305
1

59
hoand39
1

60
hoand303
1

61
hoand55
1

62
hoand56
1

63
hoand58
1

64
hoand59
1

65
hoand70
1

66
hoand110
2

67
hoand109
2

68
hoand396
2

69
hoand393
2

70
hoand386
2

71
hoand314
2

72
hoand312
2

73
hoand311
2

74
hoand310
2

75
hoand4
2

76
hoand35
2

77
hoand40
2

78
hoand54
2

79
hoand391
3

80
hoand397
5

81
hoand67
5

82
hoand45
6

83
hoand258
7

84
hoand257
8

85
hoand363
8

86
hoand62
8

87
hoand69
8

88
hoand68
8

89
hoand46
23

90
hoand57
29

91
hoand132
30

92
hoand133
31

93
hoand324
31

94
hoand306
31

95
hoand138
33

96
hoand51
33

97
hoand398
37

98
hoand390
39

99
hoand135
39

100
hoand392
41

101
hoand395
42

102
hoand60
43

103
hoand400
45

104
hoand255
45

105
hoand36
47

106
hoand121
54

107
hoand63
60

108
hoand42
61

109
hoand65
69

110
hoand237
77

111
hoand129
86

112
hoand44
86

113
hoand11
88

114
hoand93
92

115
hoand12
93

116
hoand327
100

117
hoand191
101

118
hoand320
101

119
hoand117
102

120
hoand141
102

121
hoand15
102

122
hoand325
106

123
hoand49
106

124
hoand41
106

125
hoand224
108

126
hoand29
108

127
hoand190
113

128
hoand119
114

129
hoand193
115

130
hoand223
116

131
hoand66
117

132
hoand122
119

133
hoand52
119

134
hoand256
120

135
hoand222
120

136
hoand221
120

137
hoand120
128

138
hoand139
129

139
hoand27
129

140
hoand349
130

141
hoand22
135

142
hoand238
141

143
hoand271
142

144
hoand307
149

145
hoand254
151

146
hoand18
155

147
hoand14
159

148
hoand125
166

149
hoand123
174

150
hoand127
186

151
hoand25
189

152
hoand236
190

153
hoand239
193

154
hoand19
196

155
hoand269
197

156
hoand334
202

157
hoand240
206

158
hoand9
210

159
hoand13
217

160
hoand272
219

161
hoand268
228

162
hoand8
235

163
hoand43
238

164
hoand7
247

165
hoand230
289

166
hoand348
291

167
hoand106
319

168
hoand234
350

169
hoand229
362

170
hoand275
369

171
hoand32
371

172
hoand227
377

173
hoand232
384

174
hoand107
405

175
hoand233
415

176
hoand207
431

177
hoand231
432

178
hoand350
447

179
hoand3
447

180
hoand332
456

181
hoand31
469

182
hoand333
485

183
hoand140
496

184
hoand94
503

185
hoand277
504

186
hoand134
518

187
hoand228
564

188
hoand100
565

189
hoand131
568

190
hoand137
599

191
hoand235
606

192
hoand87
607

193
hoand248
631

194
hoand225
641

195
hoand244
654

196
hoand249
683

197
hoand88
773

198
hoand1
797

199
hoand98
820

200
hoand89
859

201
hoand331
874

202
hoand86
926

203
hoand84
936

204
hoand85
969

205
hoand250
995

206
hoand226
1025

207
hoand278
1044

208
hoand242
1050

209
hoand211
1077

210
hoand95
1080

211
hoand96
1098

212
hoand246
1172

213
hoand2
1184

214
hoand247
1189

215
hoand243
1201

216
hoand279
1209

217
hoand329
1273

218
hoand99
1643

1
hoann0
1

2
hoann1
1

3
hoann10
225

4
hoann100
332

5
hoann101
132

6
hoann102
803

7
hoann104
810

8
hoann105
749

9
hoann107
492

10
hoann108
485

11
hoann110
386

12
hoann111
392

13
hoann112
6

14
hoann113
248

15
hoann114
232

16
hoann115
247

17
hoann116
244

18
hoann117
101

19
hoann118
97

20
hoann119
95

21
hoann12
205

22
hoann120
5

23
hoann121
3

24
hoann122
665

25
hoann123
902

26
hoann124
339

27
hoann126
107

28
hoann127
199

29
hoann128
191

30
hoann129
179

31
hoann13
359

32
hoann130
252

33
hoann131
251

34
hoann132
37

35
hoann133
210

36
hoann134
202

37
hoann135
398

38
hoann137
2

39
hoann138
142

40
hoann139
125

41
hoann14
322

42
hoann140
119

43
hoann142
134

44
hoann143
42

45
hoann144
22

46
hoann145
19

47
hoann146
17

48
hoann147
19

49
hoann148
19

50
hoann15
230

51
hoann150
45

52
hoann151
19

53
hoann152
19

54
hoann153
17

55
hoann154
18

56
hoann155
17

57
hoann156
17

58
hoann157
16

59
hoann159
12

60
hoann162
17

61
hoann165
3

62
hoann167
243

63
hoann168
354

64
hoann169
183

65
hoann17
720

66
hoann173
1

67
hoann174
1

68
hoann176
433

69
hoann177
357

70
hoann178
272

71
hoann179
136

72
hoann18
229

73
hoann180
79

74
hoann181
57

75
hoann182
54

76
hoann186
58

77
hoann187
56

78
hoann188
704

79
hoann189
344

80
hoann19
181

81
hoann190
115

82
hoann191
4

83
hoann192
445

84
hoann193
196

85
hoann194
304

86
hoann195
96

87
hoann196
137

88
hoann197
564

89
hoann198
386

90
hoann199
740

91
hoann2
1

92
hoann201
286

93
hoann207
92

94
hoann208
55

95
hoann209
121

96
hoann211
2

97
hoann213
3

98
hoann214
711

99
hoann215
356

100
hoann216
437

101
hoann217
396

102
hoann218
405

103
hoann219
399

104
hoann225
193

105
hoann226
352

106
hoann227
475

107
hoann228
401

108
hoann229
198

109
hoann230
362

110
hoann231
249

111
hoann232
260

112
hoann233
112

113
hoann234
157

114
hoann237
1

115
hoann240
348

116
hoann241
442

117
hoann242
363

118
hoann243
558

119
hoann244
528

120
hoann245
517

121
hoann3
1

122
hoann40
14

123
hoann41
18

124
hoann42
15

125
hoann43
16

126
hoann44
10

127
hoann45
164

128
hoann46
174

129
hoann47
169

130
hoann48
32

131
hoann51
402

132
hoann53
388

133
hoann58
189

134
hoann59
126

135
hoann6
231

136
hoann60
154

137
hoann65
610

138
hoann66
902

139
hoann67
1091

140
hoann68
824

141
hoann69
524

142
hoann7
251

143
hoann70
596

144
hoann74
8

145
hoann77
811

146
hoann78
666

147
hoann79
313

148
hoann80
515

149
hoann81
584

150
hoann82
607

151
hoann83
552

152
hoann84
318

153
hoann85
319

154
hoann86
330

155
hoann87
340

156
hoann88
228

157
hoann89
244

158
hoann90
253

159
hoann91
255

160
hoann92
151

161
hoann93
172

162
hoann94
169

163
hoann95
183

164
hoann96
292

165
hoann97
289

166
hoann98
286

167
hoann99
249

385 USER
TỔNG CỘNG
90,588


KẾT QUẢ  THỐNG KÊ

USER NGÀY
47,330


USER HOT & NIGHT
43,258


TỔNG CỘNG
90,588

THÔNG BÁO

Xem bài viết sau cùngĐi tin liên ngân hàng hoàn toàn t đng, phí r nht. Mua bán PM BTCE, WMZ t đng rate tt

Xem bài viết sau cùngĐ giao dch Z và đi tin liên bank vnđ Click https://vnexbank.com

Xem bài viết sau cùngĐ giao dch PM , BTCE và đi tin liên bank vnđ Click https://vnexmoney.com

Xem bài viết sau cùngThông báo hàng ngày (Mc quan trng 2014)

Xem bài viết sau cùngBiên lai chuyển tiền ở danhmay24h 2014

Xem bài viết sau cùngBiên lai chuyn tin hàng ngày danhmay24h

Xem bài viết sau cùngHướng dẫn tăng tốc internet cho Dcom 3G VIETTEL

Xem bài viết sau cùngCách tăng tốc độ Load hình cho dự án Megatypers

Xem bài viết sau cùngGiúp tìm kiếm các mc quan trng trên danhmay24h

Xem bài viết sau cùngBng chng nhn tin t danhmay24h 3

Xem bài viết sau cùngBằng chứng nhận tiền từ danhmay24h 2

Xem bài viết sau cùngBằng chứng nhận tiền từ danhmay24h 1

Xem bài viết sau cùngChi tiết giao dịch trả lương hàng ngày

Xem bài viết sau cùngHãy chọn dự án captcha phù hợp với bạn tại đây

Xem bài viết sau cùngCấp miễn phí soft Xuan Duc cho thành viên làm tốt

Xem bài viết sau cùngTải phần mềm làm việc Xuan Duc

Xem bài viết sau cùngHướng dẫn mở phần mềm làm việc XUAN DUC

Xem bài viết sau cùngTi phn mm làm vic Xiao

Xem bài viết sau cùngTi phn mm làm vic Asian

Xem bài viết sau cùngTải phần mềm làm việc CaptchaBucks

Xem bài viết sau cùngTải phần mềm làm việc QlinkGroup

Xem bài viết sau cùngTi phn mm h tr máy tính Framework 2.0

Xem bài viết sau cùngTi phn mm h tr máy tính Framework 4.0

Xem bài viết sau cùngTi phn mm làm vic Bubuteam

Xem bài viết sau cùngDự án Megatypers đã chuyển lương nhanh như trước, làm đủ 3$ trước 11h trưa chủ nhật hàng tuần thì sẽ được reset vào khoảng thứ 3 hành tuần (ID được reset sẽ được nhận lương ngay khi gửi tổng kết).

Xem bài viết sau cùngdanhmay24h thông báo khung giờ của các dự án tính theo giờ Việt Nam: Giờ Captchatypers = Giờ Việt Nam - 1 tiếng 30 phút. Giờ Megatypers (Protypers) = Giờ Việt Nam - 11 tiếng. Giờ QlinkGroup = Giờ Việt Nam - 11 tiếng. Giờ Kolotibablo = Giờ Việt Nam - 3 tiếng. Giờ Load24h = Giờ Việt Nam - 12 tiếng. Giờ dự án Pixprofit = Giờ Việt Nam - 7 tiếng.

Xem bài viết sau cùngdanhmay24h mở dịch vụ bán thẻ nạp điện thoại trả trước và trả sau của 3 nhà mạng lớn nhất là Viettel - Mobifone - Vinaphone, Nạp thẻ Game Online của 3 nhà phát hành Game lớn nhất là FPT Game - VTC Online - Vinagame. Giao dịch hoàn thành trong 1 phút - Các yêu cầu giao dịch mua thẻ xin liên hệ với anh Đỗ Hoan DĐ: 0977 6 41 41 6 YM: hoancodon1232000

Xem bài viết sau cùngdanhmay24h cung cấp 7 dự án ổn định nhất hiện nay là: Load24h, QlinkGroup; Megatypers; Pixprofit; Captchatypers; kolotibablo; CaptchaBucks. các bạn có thể chọn 1 trong các dự án này để làm việc nhé

Xem bài viết sau cùngDự án Load nhanh 24h có giá (0.45 - 0.75), (17 - 20.5)k/1$. Trả lương hàng ngày nếu đạt 1$ trở lên và lịch sử thanh toán của dự án hiện sent, không đạt sẽ cộng dồn. Ưu điểm: Load rất nhanh 24/24h. Nhược điểm: Giá không cao, từ sending sang sent lúc nhanh lúc chậm.

Xem bài viết sau cùngDự án Megatypers có giá (0.55 - 1.0)$, (17 - 20.5)k/1$. Trả lương từ thứ 3 đến thứ 5 hàng tuần. Ưu điểm load khá nhanh, giá cao từ 1h sáng đến 6h sáng, đánh chữ thường, điểm chưa đủ reset sẽ được cộng dồn sang tuần tiếp theo. Nhược điểm: Đủ 3$ mới được reset để trả lương.

Xem bài viết sau cùngDự án QlinkGroup có giá (0.35 - 1.0)$, (17 - 20.5)k/1$ Trả lương vào thứ 7 hàng tuần. Ưu điểm: Load khá nhanh, đánh chữ thường, giá khá cao. Nhược điểm: ID nào không đủ 800 điểm/1 tuần sẽ không được tính lương.

Xem bài viết sau cùngDự án Captchatypers có giá (0.65 - 1.05)$, (17.5 - 20.5)k/1$ Trả lương ngay khi tổng các ID đạt 3000 điểm. Ưu điểm: Giá cao, đánh chữ thường. Nhược điểm: Load rất chậm, làm buổi tối, đêm và sáng sớm load khá nhanh.

Xem bài viết sau cùngDự án Pixprofit có giá (0.5 - 1)$, (17 - 20.5)k/1$. Trả Lương vào chủ nhật hàng tuần. Ưu điểm: Tính ổn định cao, giá khá cao. Nhược điểm: Ban ngày load chậm, đêm và sáng sớm load khá nhanh, đánh phân biệt chữ hoa và chữ thường.

Xem bài viết sau cùngDự án Kolotibablo có giá (0.3 - 0.75)$, (17 - 20.5k) /1$, Trả lương ngay khi ID đạt 1.05$. Ưu điểm: Load nhanh và khá ổn định. Nhược điểm: Giá không cao.

Xem bài viết sau cùngĐiểm nổi bật của danhmay24h là hỗ trợ các thành viên tối đa, cung cấp miễn phí các soft (phần mềm làm việc kể cả phần mềm XUAN DUC) cho tất cả các dự án như Megatypers, Pixprofit, QlinkGroup, Captchatypers, Kolo - Koloteam, Captcha Bucks, Load nhanh 24h ... Trả lương mỗi tuần 1 lần, hỗ trợ chuyển lương miễn phí cho các thành viên sử dụng thẻ ATM của ngân hàng ngoại thương Vietcombank, ngân hàng công thương Vietinbank, ngân hàng trực tuyến Bảo Kim, các thành viên sử dụng các ngân hàng khác được trả theo quy định của ngân hàng ngoại thương Vietcombank và website kinh doanh online danhmay24h.com.

Xem bài viết sau cùngBán các loại Software Xiao - Asian (phần mềm làm việc): Megatypers, Kolo và KoloTeam, Pixprofit, Qlink, Xuan Duc Giá siêu rẻ