Bảng TK tuần 03 tháng 07 năm 2011 (Tức ngày 22 tháng 07 năm 2011)Chú ý: 
- Đã chuyển lương xong cho tất cả các nhóm và cá nhân. Mọi thắc mắc liên hệ trực tiếp người hướng dẫn của các bạn nhé.
- Top cá nhân và nhóm dẫ đầu trong tuần này và được x hệ số lương 5% va 10% như sau:
+ Top 2 nhóm Vip đang dẫn đầu là: 1) Mr Hoàng Tuấn với tổng kết 3tr243k, 2) Miss Quỳnh Trang tổng kết 2tr430k
+ Top nhóm và cá nhân thông thường là: Top nhóm: 1) Miss Lê Hồi 869k, 2) Miss Lê Sinh 532k, 3) Miss Ngoc 476k. Top cá nhân: Bao Ngoc 543k, Quang 453k, Lê Phượng 412k, Thu Trang 320k, Quyet 191k, Đoàn 191k.
+ Tất cả các nhóm và cá nhân có trong danh sách tuần tới được x hệ số tối đa 5%, từ nay không còn x hệ số 10% nữa nhé. Có thưởng hệ số đặc biệt riêng đới với nhóm >50k điểm và >100k diểm. 
- Ở đây chỉ thông báo bảng tổng kết của cộng tác viên và nhân viên thông thường. Tất cả các Thành viên và nhóm tham gia “Vip” sẽ gửi trực tiếp tổng kết vào gmail đã đăng ký kèm theo hệ số lương riêng.
- Các Tài khoản của QlinkGroup hoands va hoandb bên dự án Khai chương website: http://www.danhmay24h.com/ sẽ được cập nhật và đưa lên sau.
Mr Hoan


Captcha24h - Thái Nguyên
GROUP

Ngã ba - Lương Sơn - TP. Thái Nguyên
Tel: 0977.641416
BẢNG LƯƠNG CỘNG TÁC VIÊN
Tuần 03 Tháng 07 (Tức ngày 22 tháng 07 năm 2011)
Tên cộng tác viên
Số Tài Khoản
Email:


STT
Tên User
Kết Quả
Ghi Chú
QlinkGroup Day
1
hoand345
1

2
hoand344
1

3
hoand334
1

4
hoand333
1

5
hoand331
1

6
hoand330
1

7
hoand329
1

8
hoand328
1

9
hoand327
1

10
hoand326
1

11
hoand306
1

12
hoand332
2

13
hoand315
2

14
hoand311
2

15
hoand307
2

16
hoand303
2

17
hoand313
3

18
hoand312
3

19
hoand305
3

20
hoand304
3

21
hoand347
4

22
hoand314
4

23
hoand309
4

24
hoand346
5

25
hoand99
5

26
hoand310
5

27
hoand308
5

28
hoand342
9

29
hoand203
12

30
hoand100
12

31
hoand343
13

32
hoand215
13

33
hoand212
17

34
hoand211
20

35
hoand213
22

36
hoand122
23

37
hoand44
23

38
hoand253
24

39
hoand341
24

40
hoand52
24

41
hoand195
25

42
hoand123
25

43
hoand42
25

44
hoand41
26

45
hoand252
27

46
hoand43
27

47
hoand51
27

48
hoand248
28

49
hoand214
29

50
hoand339
38

51
hoand130
43

52
hoand129
46

53
hoand340
46

54
hoand128
48

55
hoand335
49

56
hoand321
49

57
hoand336
50

58
hoand194
51

59
hoand140
53

60
hoand196
54

61
hoand338
54

62
hoand141
55

63
hoand142
56

64
hoand325
60

65
hoand337
61

66
hoand98
61

67
hoand137
62

68
hoand324
62

69
hoand138
63

70
hoand139
67

71
hoand135
67

72
hoand110
68

73
hoand322
69

74
hoand134
70

75
hoand131
70

76
hoand323
72

77
hoand85
73

78
hoand136
74

79
hoand125
74

80
hoand320
76

81
hoand132
78

82
hoand317
79

83
hoand316
79

84
hoand319
82

85
hoand109
88

86
hoand197
88

87
hoand133
90

88
hoand108
91

89
hoand273
95

90
hoand15
100

91
hoand117
101

92
hoand116
103

93
hoand84
110

94
hoand115
111

95
hoand245
113

96
hoand120
113

97
hoand107
114

98
hoand35
114

99
hoand244
118

100
hoand231
120

101
hoand113
121

102
hoand233
121

103
hoand234
123

104
hoand13
125

105
hoand230
130

106
hoand14
130

107
hoand57
130

108
hoand250
131

109
hoand32
131

110
hoand210
132

111
hoand207
133

112
hoand208
135

113
hoand238
137

114
hoand124
137

115
hoand36
138

116
hoand58
138

117
hoand209
143

118
hoand232
143

119
hoand114
145

120
hoand127
147

121
hoand19
147

122
hoand301
147

123
hoand83
150

124
hoand9
151

125
hoand198
152

126
hoand118
155

127
hoand251
155

128
hoand126
167

129
hoand119
172

130
hoand18
173

131
hoand302
177

132
hoand87
179

133
hoand227
181

134
hoand225
183

135
hoand228
185

136
hoand229
187

137
hoand249
188

138
hoand31
190

139
hoand8
197

140
hoand7
204

141
hoand60
209

142
hoand22
217

143
hoand65
219

144
hoand61
221

145
hoand62
223

146
hoand59
225

147
hoand235
226

148
hoand82
228

149
hoand239
229

150
hoand86
229

151
hoand224
231

152
hoand242
234

153
hoand112
237

154
hoand236
243

155
hoand121
244

156
hoand226
253

157
hoand237
255

158
hoand89
259

159
hoand243
272

160
hoand88
273

161
hoand29
274

162
hoand111
285

163
hoand50
291

164
hoand27
292

165
hoand274
293

166
hoand25
294

167
hoand68
296

168
hoand240
303

169
hoand69
303

170
hoand270
306

171
hoand223
312

172
hoand66
313

173
hoand67
315

174
hoand80
321

175
hoand222
324

176
hoand46
324

177
hoand63
338

178
hoand268
357

179
hoand221
362

180
hoand81
363

181
hoand275
367

182
hoand45
373

183
hoand4
386

184
hoand39
399

185
hoand269
415

186
hoand49
416

187
hoand278
442

188
hoand97
448

189
hoand2
475

190
hoand277
477

191
hoand96
482

192
hoand40
498

193
hoand56
499

194
hoand106
500

195
hoand55
524

196
hoand6
543

197
hoand272
589

198
hoand3
607

199
hoand279
621

200
hoand54
638

201
hoand271
645

202
hoand5
700

203
hoand1
709

204
hoand70
761

QlinkGroup Night
1
hoann195
1

2
hoann196
1

3
hoann200
1

4
hoann199
1

5
hoann198
1

6
hoann197
2

7
hoann117
5

8
hoann193
7

9
hoann119
9

10
hoann118
9

11
hoann192
11

12
hoann146
14

13
hoann163
15

14
hoann162
16

15
hoann165
16

16
hoann164
17

17
hoann148
17

18
hoann166
17

19
hoann147
21

20
hoann158
25

21
hoann159
26

22
hoann181
29

23
hoann156
30

24
hoann157
31

25
hoann179
41

26
hoann153
47

27
hoann173
50

28
hoann171
50

29
hoann188
52

30
hoann187
52

31
hoann172
53

32
hoann191
54

33
hoann175
54

34
hoann170
54

35
hoann168
54

36
hoann180
55

37
hoann155
55

38
hoann182
55

39
hoann176
55

40
hoann167
55

41
hoann169
55

42
hoann189
57

43
hoann178
57

44
hoann177
58

45
hoann174
58

46
hoann190
62

47
hoann154
67

48
hoann138
82

49
hoann136
83

50
hoann3
85

51
hoann151
90

52
hoann139
106

53
hoann140
109

54
hoann137
112

55
hoann143
117

56
hoann145
119

57
hoann98
121

58
hoann142
122

59
hoann141
124

60
hoann84
126

61
hoann58
130

62
hoann95
133

63
hoann144
135

64
hoann76
136

65
hoann94
139

66
hoann97
139

67
hoann96
140

68
hoann86
145

69
hoann92
146

70
hoann85
149

71
hoann1
159

72
hoann124
160

73
hoann83
161

74
hoann0
163

75
hoann2
163

76
hoann89
164

77
hoann152
173

78
hoann113
180

79
hoann90
184

80
hoann112
187

81
hoann75
190

82
hoann88
195

83
hoann87
204

84
hoann93
205

85
hoann123
210

86
hoann91
212

87
hoann100
219

88
hoann99
229

89
hoann111
232

90
hoann101
233

91
hoann131
233

92
hoann77
236

93
hoann133
237

94
hoann82
240

95
hoann134
240

96
hoann53
242

97
hoann110
246

98
hoann130
249

99
hoann132
250

100
hoann81
254

101
hoann79
258

102
hoann80
264

103
hoann46
271

104
hoann122
274

105
hoann121
282

106
hoann78
283

107
hoann49
294

108
hoann48
300

109
hoann115
302

110
hoann12
308

111
hoann13
314

112
hoann59
319

113
hoann186
319

114
hoann60
322

115
hoann120
346

116
hoann114
379

117
hoann135
381

118
hoann116
383

119
hoann19
410

120
hoann47
417

121
hoann14
417

122
hoann70
418

123
hoann16
420

124
hoann15
421

125
hoann108
423

126
hoann6
432

127
hoann17
433

128
hoann45
434

129
hoann10
443

130
hoann7
452

131
hoann18
474

132
hoann67
511

133
hoann126
541

134
hoann129
550

135
hoann66
604

136
hoann128
605

137
hoann127
610

138
hoann104
612

139
hoann107
658

140
hoann149
678

141
hoann64
739

142
hoann106
761

143
hoann102
771

144
hoann50
796

145
hoann31
846

146
hoann105
850

147
hoann44
866

148
hoann29
881

149
hoann28
888

150
hoann150
898

151
hoann33
901

152
hoann26
940

153
hoann4
957

154
hoann74
964

155
hoann20
975

156
hoann22
979

157
hoann23
979

158
hoann24
985

159
hoann27
990

160
hoann21
990

161
hoann69
995

162
hoann37
1005

163
hoann42
1007

164
hoann25
1009

165
hoann30
1014

166
hoann40
1031

167
hoann32
1037

168
hoann43
1039

169
hoann63
1054

170
hoann39
1111

171
hoann41
1114

172
hoann36
1120

173
hoann35
1222

174
hoann34
1325

175
hoann68
1576

176
hoann65
2389


USER DAY
33985


USER NIGHT
64176


TỔNG CỘNG
98161
+1703+3170=103034

Phuong hot


177
phuong_hot16
520

178
phuong_hot24
617

179
phuong_hot44
508

180
phuong_hot45
11

181
phuong_hot46
16

182
phuong_hot47
18

183
phuong_hot48
131,703


LUONG QLINK NIGHT


184
qlink-night001
102

185
qlink-night002
112

186
qlink-night003
132

187
qlink-night004
119

188
qlink-night005
115

189
qlink-night006
3

190
qlink-night007
172

191
qlink-night008
119

192
qlink-night009
167

193
qlink-night010
176

194
qlink-night011
158

195
qlink-night012
51

196
qlink-night013
46

197
qlink-night014
38

198
qlink-night015
4

199
qlink-night016
54

200
qlink-night017
105

201
qlink-night018
112

202
qlink-night019
108

203
qlink-night020
102

204
qlink-night041
21

205
qlink-night042
18

206
qlink-night043
23

207
qlink-night044
18

208
qlink-night045
23

209
qlink-night046
29

210
qlink-night047
24

211
qlink-night048
23

212
qlink-night049
29

213
qlink-night050
35

214
qlink-night051
1

215
qlink-night052
1

216
qlink-night053
1

217
qlink-night054
1

218
qlink-night055
1

219
qlink-night056
1

220
qlink-night057
1

221
qlink-night058
1

222
qlink-night059
1

223
qlink-night060
1

224
qlink-night061
1

225
qlink-night062
1

226
qlink-night063
1

227
qlink-night064
1

228
qlink-night065
1

229
qlink-night066
1

230
qlink-night067
1

231
qlink-night068
1

232
qlink-night069
1

233
qlink-night070
1

234
hoandb1
128

235
hoandb2
114

236
hoandb3
136

236
hoandb4
117

237
hoandb5
131

239
hoandb6
59

240
hoandb7
40

241
hoandb8
49

242
hoandb9
61

243
hoandb10
36

244
hoandb11
2

245
hoandb12
1

246
hoandb13
1

247
hoandb14
1

248
hoandb15
1

249
hoandb16
1

250
hoandb17
1

251
hoandb18
1

252
hoandb19
1

253
hoandb20
1

254
hoandb21
1

255
hoandb22
1

256
hoandb23
1

257
hoandb24
1

258
hoandb25
1

259
hoandb26
1

260
hoandb27
1

261
hoandb28
1

262
hoandb29
1

263
hoandb30
1

264
hoandb31
1

265
hoandb32
1

266
hoandb33
1

267
hoandb34
1

268
hoandb35
1

269
hoandb36
1

270
hoandb37
1

271
hoandb38
1

272
hoandb39
1

273
hoandb40
1

274
hoandb41
1

275
hoandb42
1

276
hoandb43
1

277
hoandb44
1

278
hoandb45
1

279
hoandb46
1

280
hoandb47
1

281
hoandb48
1

282
hoandb49
1

283
hoandb50
13,170

THÔNG BÁO

Xem bài viết sau cùngĐi tin liên ngân hàng hoàn toàn t đng, phí r nht. Mua bán PM BTCE, WMZ t đng rate tt

Xem bài viết sau cùngĐ giao dch Z và đi tin liên bank vnđ Click https://vnexbank.com

Xem bài viết sau cùngĐ giao dch PM , BTCE và đi tin liên bank vnđ Click https://vnexmoney.com

Xem bài viết sau cùngThông báo hàng ngày (Mc quan trng 2014)

Xem bài viết sau cùngBiên lai chuyển tiền ở danhmay24h 2014

Xem bài viết sau cùngBiên lai chuyn tin hàng ngày danhmay24h

Xem bài viết sau cùngHướng dẫn tăng tốc internet cho Dcom 3G VIETTEL

Xem bài viết sau cùngCách tăng tốc độ Load hình cho dự án Megatypers

Xem bài viết sau cùngGiúp tìm kiếm các mc quan trng trên danhmay24h

Xem bài viết sau cùngBng chng nhn tin t danhmay24h 3

Xem bài viết sau cùngBằng chứng nhận tiền từ danhmay24h 2

Xem bài viết sau cùngBằng chứng nhận tiền từ danhmay24h 1

Xem bài viết sau cùngChi tiết giao dịch trả lương hàng ngày

Xem bài viết sau cùngHãy chọn dự án captcha phù hợp với bạn tại đây

Xem bài viết sau cùngCấp miễn phí soft Xuan Duc cho thành viên làm tốt

Xem bài viết sau cùngTải phần mềm làm việc Xuan Duc

Xem bài viết sau cùngHướng dẫn mở phần mềm làm việc XUAN DUC

Xem bài viết sau cùngTi phn mm làm vic Xiao

Xem bài viết sau cùngTi phn mm làm vic Asian

Xem bài viết sau cùngTải phần mềm làm việc CaptchaBucks

Xem bài viết sau cùngTải phần mềm làm việc QlinkGroup

Xem bài viết sau cùngTi phn mm h tr máy tính Framework 2.0

Xem bài viết sau cùngTi phn mm h tr máy tính Framework 4.0

Xem bài viết sau cùngTi phn mm làm vic Bubuteam

Xem bài viết sau cùngDự án Megatypers đã chuyển lương nhanh như trước, làm đủ 3$ trước 11h trưa chủ nhật hàng tuần thì sẽ được reset vào khoảng thứ 3 hành tuần (ID được reset sẽ được nhận lương ngay khi gửi tổng kết).

Xem bài viết sau cùngdanhmay24h thông báo khung giờ của các dự án tính theo giờ Việt Nam: Giờ Captchatypers = Giờ Việt Nam - 1 tiếng 30 phút. Giờ Megatypers (Protypers) = Giờ Việt Nam - 11 tiếng. Giờ QlinkGroup = Giờ Việt Nam - 11 tiếng. Giờ Kolotibablo = Giờ Việt Nam - 3 tiếng. Giờ Load24h = Giờ Việt Nam - 12 tiếng. Giờ dự án Pixprofit = Giờ Việt Nam - 7 tiếng.

Xem bài viết sau cùngdanhmay24h mở dịch vụ bán thẻ nạp điện thoại trả trước và trả sau của 3 nhà mạng lớn nhất là Viettel - Mobifone - Vinaphone, Nạp thẻ Game Online của 3 nhà phát hành Game lớn nhất là FPT Game - VTC Online - Vinagame. Giao dịch hoàn thành trong 1 phút - Các yêu cầu giao dịch mua thẻ xin liên hệ với anh Đỗ Hoan DĐ: 0977 6 41 41 6 YM: hoancodon1232000

Xem bài viết sau cùngdanhmay24h cung cấp 7 dự án ổn định nhất hiện nay là: Load24h, QlinkGroup; Megatypers; Pixprofit; Captchatypers; kolotibablo; CaptchaBucks. các bạn có thể chọn 1 trong các dự án này để làm việc nhé

Xem bài viết sau cùngDự án Load nhanh 24h có giá (0.45 - 0.75), (17 - 20.5)k/1$. Trả lương hàng ngày nếu đạt 1$ trở lên và lịch sử thanh toán của dự án hiện sent, không đạt sẽ cộng dồn. Ưu điểm: Load rất nhanh 24/24h. Nhược điểm: Giá không cao, từ sending sang sent lúc nhanh lúc chậm.

Xem bài viết sau cùngDự án Megatypers có giá (0.55 - 1.0)$, (17 - 20.5)k/1$. Trả lương từ thứ 3 đến thứ 5 hàng tuần. Ưu điểm load khá nhanh, giá cao từ 1h sáng đến 6h sáng, đánh chữ thường, điểm chưa đủ reset sẽ được cộng dồn sang tuần tiếp theo. Nhược điểm: Đủ 3$ mới được reset để trả lương.

Xem bài viết sau cùngDự án QlinkGroup có giá (0.35 - 1.0)$, (17 - 20.5)k/1$ Trả lương vào thứ 7 hàng tuần. Ưu điểm: Load khá nhanh, đánh chữ thường, giá khá cao. Nhược điểm: ID nào không đủ 800 điểm/1 tuần sẽ không được tính lương.

Xem bài viết sau cùngDự án Captchatypers có giá (0.65 - 1.05)$, (17.5 - 20.5)k/1$ Trả lương ngay khi tổng các ID đạt 3000 điểm. Ưu điểm: Giá cao, đánh chữ thường. Nhược điểm: Load rất chậm, làm buổi tối, đêm và sáng sớm load khá nhanh.

Xem bài viết sau cùngDự án Pixprofit có giá (0.5 - 1)$, (17 - 20.5)k/1$. Trả Lương vào chủ nhật hàng tuần. Ưu điểm: Tính ổn định cao, giá khá cao. Nhược điểm: Ban ngày load chậm, đêm và sáng sớm load khá nhanh, đánh phân biệt chữ hoa và chữ thường.

Xem bài viết sau cùngDự án Kolotibablo có giá (0.3 - 0.75)$, (17 - 20.5k) /1$, Trả lương ngay khi ID đạt 1.05$. Ưu điểm: Load nhanh và khá ổn định. Nhược điểm: Giá không cao.

Xem bài viết sau cùngĐiểm nổi bật của danhmay24h là hỗ trợ các thành viên tối đa, cung cấp miễn phí các soft (phần mềm làm việc kể cả phần mềm XUAN DUC) cho tất cả các dự án như Megatypers, Pixprofit, QlinkGroup, Captchatypers, Kolo - Koloteam, Captcha Bucks, Load nhanh 24h ... Trả lương mỗi tuần 1 lần, hỗ trợ chuyển lương miễn phí cho các thành viên sử dụng thẻ ATM của ngân hàng ngoại thương Vietcombank, ngân hàng công thương Vietinbank, ngân hàng trực tuyến Bảo Kim, các thành viên sử dụng các ngân hàng khác được trả theo quy định của ngân hàng ngoại thương Vietcombank và website kinh doanh online danhmay24h.com.

Xem bài viết sau cùngBán các loại Software Xiao - Asian (phần mềm làm việc): Megatypers, Kolo và KoloTeam, Pixprofit, Qlink, Xuan Duc Giá siêu rẻ