Bảng TK tuần 04 tháng 07 năm 2011 (Tức ngày 29 tháng 07 năm 2011)
Chú ý: 
- Đã chuyển lương xong cho tất cả các nhóm và cá nhân. Mọi thắc mắc liên hệ trực tiếp người hướng dẫn của các bạn nhé.
- Ở đây chỉ thông báo bảng tổng kết của cộng tác viên và nhân viên thông thường. Tất cả các Thành viên và nhóm tham gia “Vip” sẽ gửi trực tiếp tổng kết vào gmail đã đăng ký kèm theo hệ số lương riêng.
- Các Tài khoản của QlinkGroup hoands va hoandb bên dự án Khai chương website: http://www.danhmay24h.com/ sẽ được cập nhật và đưa lên sau.
Mr Hoan


Captcha24h - Thái Nguyên
GROUP

Ngã ba - Lương Sơn - TP. Thái Nguyên
Tel: 0977.641416
BẢNG LƯƠNG CỘNG TÁC VIÊN

Tuần 4 Tháng 07 Năm 2011
Tên cộng tác viên
Số Tài Khoản
Email:

STT
Tên User
Kết Quả
Ghi Chú
QlinkGroup Day
1
hoand1
160

2
hoand106
156

3
hoand107
158

4
hoand108
93

5
hoand109
86

6
hoand110
108

7
hoand111
134

8
hoand112
18

9
hoand113
18

10
hoand114
16

11
hoand115
8

12
hoand116
7

13
hoand117
121

14
hoand118
101

15
hoand119
116

16
hoand120
163

17
hoand121
65

18
hoand122
64

19
hoand123
67

20
hoand124
65

21
hoand125
66

22
hoand126
76

23
hoand127
63

24
hoand128
77

25
hoand129
92

26
hoand13
178

27
hoand130
60

28
hoand131
68

29
hoand132
80

30
hoand133
73

31
hoand134
69

32
hoand135
1

33
hoand136
1

34
hoand137
1

35
hoand138
1

36
hoand139
1

37
hoand14
154

38
hoand140
1

39
hoand141
1

40
hoand142
35

41
hoand15
206

42
hoand18
140

43
hoand19
122

44
hoand191
162

45
hoand192
91

46
hoand194
1

47
hoand195
6

48
hoand196
5

49
hoand197
4

50
hoand198
5

51
hoand199
1

52
hoand2
130

53
hoand200
1

54
hoand201
6

55
hoand202
3

56
hoand203
3

57
hoand204
5

58
hoand206
8

59
hoand207
16

60
hoand208
10

61
hoand209
11

62
hoand210
15

63
hoand211
16

64
hoand212
10

65
hoand214
10

66
hoand215
11

67
hoand22
139

68
hoand221
131

69
hoand222
144

70
hoand223
139

71
hoand224
235

72
hoand225
149

73
hoand226
145

74
hoand227
158

75
hoand228
126

76
hoand229
112

77
hoand230
164

78
hoand231
150

79
hoand232
142

80
hoand233
140

81
hoand234
159

82
hoand235
124

83
hoand236
133

84
hoand237
125

85
hoand238
122

86
hoand239
137

87
hoand240
220

88
hoand242
257

89
hoand243
253

90
hoand244
265

91
hoand245
204

92
hoand248
50

93
hoand249
48

94
hoand25
136

95
hoand250
36

96
hoand251
39

97
hoand252
5

98
hoand253
6

99
hoand254
9

100
hoand255
5

101
hoand256
11

102
hoand257
8

103
hoand258
13

104
hoand260
5

105
hoand261
11

106
hoand262
11

107
hoand263
8

108
hoand264
11

109
hoand265
10

110
hoand266
6

111
hoand268
634

112
hoand269
545

113
hoand27
131

114
hoand270
682

115
hoand271
663

116
hoand272
524

117
hoand273
3

118
hoand274
6

119
hoand275
655

120
hoand277
711

121
hoand278
625

122
hoand279
614

123
hoand29
154

124
hoand3
61

125
hoand306
10

126
hoand307
10

127
hoand308
9

128
hoand309
10

129
hoand31
106

130
hoand310
6

131
hoand311
11

132
hoand312
8

133
hoand313
9

134
hoand314
9

135
hoand315
11

136
hoand316
10

137
hoand317
9

138
hoand319
4

139
hoand32
181

140
hoand320
4

141
hoand321
15

142
hoand322
10

143
hoand323
1

144
hoand324
6

145
hoand325
9

146
hoand326
49

147
hoand327
17

148
hoand328
10

149
hoand329
16

150
hoand330
11

151
hoand331
11

152
hoand332
11

153
hoand333
12

154
hoand334
12

155
hoand335
12

156
hoand337
43

157
hoand338
15

158
hoand339
1

159
hoand341
31

160
hoand344
17

161
hoand345
41

162
hoand346
14

163
hoand347
59

164
hoand348
3

165
hoand349
5

166
hoand35
157

167
hoand350
5

168
hoand36
138

169
hoand39
276

170
hoand4
207

171
hoand40
151

172
hoand41
4

173
hoand42
6

174
hoand43
6

175
hoand44
3

176
hoand45
82

177
hoand46
101

178
hoand49
893

179
hoand5
429

180
hoand50
789

181
hoand51
11

182
hoand52
9

183
hoand54
524

184
hoand55
492

185
hoand56
558

186
hoand57
168

187
hoand58
171

188
hoand59
164

189
hoand6
408

190
hoand60
151

191
hoand61
188

192
hoand62
174

193
hoand63
118

194
hoand65
118

195
hoand66
127

196
hoand67
131

197
hoand68
136

198
hoand69
140

199
hoand7
265

200
hoand70
390

201
hoand8
247

202
hoand80
63

203
hoand81
61

204
hoand82
271

205
hoand83
279

206
hoand84
213

207
hoand85
292

208
hoand86
234

209
hoand87
99

210
hoand88
127

211
hoand89
140

212
hoand9
208

213
hoand96
1498

214
hoand97
1075

215
hoand98
1924

216
hoand99
1322

QlinkGroup Night
1
hoann0
636

2
hoann1
445

3
hoann10
454

4
hoann102
143

5
hoann104
263

6
hoann105
703

7
hoann107
730

8
hoann108
661

9
hoann110
689

10
hoann111
666

11
hoann112
774

12
hoann113
822

13
hoann114
334

14
hoann115
312

15
hoann116
270

16
hoann12
422

17
hoann126
216

18
hoann127
332

19
hoann128
380

20
hoann129
483

21
hoann13
351

22
hoann136
362

23
hoann137
481

24
hoann138
371

25
hoann139
355

26
hoann14
210

27
hoann140
244

28
hoann141
214

29
hoann142
245

30
hoann143
359

31
hoann144
403

32
hoann145
407

33
hoann146
183

34
hoann147
403

35
hoann148
177

36
hoann15
321

37
hoann150
386

38
hoann151
260

39
hoann152
194

40
hoann153
156

41
hoann154
163

42
hoann155
220

43
hoann156
219

44
hoann157
206

45
hoann159
225

46
hoann16
304

47
hoann162
1

48
hoann163
461

49
hoann164
386

50
hoann165
672

51
hoann166
572

52
hoann167
160

53
hoann168
243

54
hoann169
141

55
hoann17
247

56
hoann170
51

57
hoann171
1

58
hoann172
105

59
hoann173
8

60
hoann174
61

61
hoann175
1

62
hoann176
462

63
hoann177
214

64
hoann178
191

65
hoann179
348

66
hoann18
298

67
hoann180
453

68
hoann181
31

69
hoann182
25

70
hoann186
23

71
hoann187
16

72
hoann188
38

73
hoann189
480

74
hoann19
133

75
hoann190
349

76
hoann191
468

77
hoann199
3

78
hoann2
470

79
hoann20
227

80
hoann200
3

81
hoann201
108

82
hoann202
118

83
hoann203
110

84
hoann204
103

85
hoann205
39

86
hoann206
37

87
hoann207
78

88
hoann208
63

89
hoann209
81

90
hoann21
254

91
hoann211
75

92
hoann213
120

93
hoann214
116

94
hoann215
109

95
hoann216
113

96
hoann217
232

97
hoann218
242

98
hoann219
242

99
hoann22
243

100
hoann220
27

101
hoann221
28

102
hoann222
32

103
hoann223
29

104
hoann224
29

105
hoann225
66

106
hoann226
25

107
hoann227
23

108
hoann228
34

109
hoann229
32

110
hoann23
198

111
hoann230
25

112
hoann231
7

113
hoann232
4

114
hoann233
6

115
hoann234
4

116
hoann235
4

117
hoann236
5

118
hoann237
4

119
hoann238
5

120
hoann239
5

121
hoann240
6

122
hoann241
5

123
hoann242
5

124
hoann243
2

125
hoann244
21

126
hoann245
14

127
hoann246
81

128
hoann247
19

129
hoann248
6

130
hoann249
7

131
hoann25
186

132
hoann250
5

133
hoann26
189

134
hoann27
344

135
hoann28
340

136
hoann29
335

137
hoann3
272

138
hoann30
579

139
hoann31
581

140
hoann32
586

141
hoann33
352

142
hoann34
312

143
hoann35
269

144
hoann36
358

145
hoann37
108

146
hoann39
119

147
hoann4
443

148
hoann40
311

149
hoann41
334

150
hoann42
351

151
hoann43
325

152
hoann44
346

153
hoann45
115

154
hoann46
115

155
hoann47
223

156
hoann48
204

157
hoann49
125

158
hoann50
245

159
hoann51
133

160
hoann53
126

161
hoann58
111

162
hoann59
440

163
hoann6
468

164
hoann60
331

165
hoann63
575

166
hoann64
650

167
hoann65
848

168
hoann66
898

169
hoann67
333

170
hoann68
248

171
hoann69
508

172
hoann7
345

173
hoann70
521

174
hoann74
323

175
hoann88
301

176
hoann89
291

177
hoann90
309

178
hoann91
4

179
hoann92
2

180
hoann93
4

181
hoann94
4

397 USER
TỔNG CỘNG
74,492


KẾT QUẢ  THỐNG KÊ

USER NGÀY
30,910


USER HOT & NIGHT
43,582

THÔNG BÁO

Xem bài viết sau cùngĐi tin liên ngân hàng hoàn toàn t đng, phí r nht. Mua bán PM BTCE, WMZ t đng rate tt

Xem bài viết sau cùngĐ giao dch Z và đi tin liên bank vnđ Click https://vnexbank.com

Xem bài viết sau cùngĐ giao dch PM , BTCE và đi tin liên bank vnđ Click https://vnexmoney.com

Xem bài viết sau cùngThông báo hàng ngày (Mc quan trng 2014)

Xem bài viết sau cùngBiên lai chuyển tiền ở danhmay24h 2014

Xem bài viết sau cùngBiên lai chuyn tin hàng ngày danhmay24h

Xem bài viết sau cùngHướng dẫn tăng tốc internet cho Dcom 3G VIETTEL

Xem bài viết sau cùngCách tăng tốc độ Load hình cho dự án Megatypers

Xem bài viết sau cùngGiúp tìm kiếm các mc quan trng trên danhmay24h

Xem bài viết sau cùngBng chng nhn tin t danhmay24h 3

Xem bài viết sau cùngBằng chứng nhận tiền từ danhmay24h 2

Xem bài viết sau cùngBằng chứng nhận tiền từ danhmay24h 1

Xem bài viết sau cùngChi tiết giao dịch trả lương hàng ngày

Xem bài viết sau cùngHãy chọn dự án captcha phù hợp với bạn tại đây

Xem bài viết sau cùngCấp miễn phí soft Xuan Duc cho thành viên làm tốt

Xem bài viết sau cùngTải phần mềm làm việc Xuan Duc

Xem bài viết sau cùngHướng dẫn mở phần mềm làm việc XUAN DUC

Xem bài viết sau cùngTi phn mm làm vic Xiao

Xem bài viết sau cùngTi phn mm làm vic Asian

Xem bài viết sau cùngTải phần mềm làm việc CaptchaBucks

Xem bài viết sau cùngTải phần mềm làm việc QlinkGroup

Xem bài viết sau cùngTi phn mm h tr máy tính Framework 2.0

Xem bài viết sau cùngTi phn mm h tr máy tính Framework 4.0

Xem bài viết sau cùngTi phn mm làm vic Bubuteam

Xem bài viết sau cùngDự án Megatypers đã chuyển lương nhanh như trước, làm đủ 3$ trước 11h trưa chủ nhật hàng tuần thì sẽ được reset vào khoảng thứ 3 hành tuần (ID được reset sẽ được nhận lương ngay khi gửi tổng kết).

Xem bài viết sau cùngdanhmay24h thông báo khung giờ của các dự án tính theo giờ Việt Nam: Giờ Captchatypers = Giờ Việt Nam - 1 tiếng 30 phút. Giờ Megatypers (Protypers) = Giờ Việt Nam - 11 tiếng. Giờ QlinkGroup = Giờ Việt Nam - 11 tiếng. Giờ Kolotibablo = Giờ Việt Nam - 3 tiếng. Giờ Load24h = Giờ Việt Nam - 12 tiếng. Giờ dự án Pixprofit = Giờ Việt Nam - 7 tiếng.

Xem bài viết sau cùngdanhmay24h mở dịch vụ bán thẻ nạp điện thoại trả trước và trả sau của 3 nhà mạng lớn nhất là Viettel - Mobifone - Vinaphone, Nạp thẻ Game Online của 3 nhà phát hành Game lớn nhất là FPT Game - VTC Online - Vinagame. Giao dịch hoàn thành trong 1 phút - Các yêu cầu giao dịch mua thẻ xin liên hệ với anh Đỗ Hoan DĐ: 0977 6 41 41 6 YM: hoancodon1232000

Xem bài viết sau cùngdanhmay24h cung cấp 7 dự án ổn định nhất hiện nay là: Load24h, QlinkGroup; Megatypers; Pixprofit; Captchatypers; kolotibablo; CaptchaBucks. các bạn có thể chọn 1 trong các dự án này để làm việc nhé

Xem bài viết sau cùngDự án Load nhanh 24h có giá (0.45 - 0.75), (17 - 20.5)k/1$. Trả lương hàng ngày nếu đạt 1$ trở lên và lịch sử thanh toán của dự án hiện sent, không đạt sẽ cộng dồn. Ưu điểm: Load rất nhanh 24/24h. Nhược điểm: Giá không cao, từ sending sang sent lúc nhanh lúc chậm.

Xem bài viết sau cùngDự án Megatypers có giá (0.55 - 1.0)$, (17 - 20.5)k/1$. Trả lương từ thứ 3 đến thứ 5 hàng tuần. Ưu điểm load khá nhanh, giá cao từ 1h sáng đến 6h sáng, đánh chữ thường, điểm chưa đủ reset sẽ được cộng dồn sang tuần tiếp theo. Nhược điểm: Đủ 3$ mới được reset để trả lương.

Xem bài viết sau cùngDự án QlinkGroup có giá (0.35 - 1.0)$, (17 - 20.5)k/1$ Trả lương vào thứ 7 hàng tuần. Ưu điểm: Load khá nhanh, đánh chữ thường, giá khá cao. Nhược điểm: ID nào không đủ 800 điểm/1 tuần sẽ không được tính lương.

Xem bài viết sau cùngDự án Captchatypers có giá (0.65 - 1.05)$, (17.5 - 20.5)k/1$ Trả lương ngay khi tổng các ID đạt 3000 điểm. Ưu điểm: Giá cao, đánh chữ thường. Nhược điểm: Load rất chậm, làm buổi tối, đêm và sáng sớm load khá nhanh.

Xem bài viết sau cùngDự án Pixprofit có giá (0.5 - 1)$, (17 - 20.5)k/1$. Trả Lương vào chủ nhật hàng tuần. Ưu điểm: Tính ổn định cao, giá khá cao. Nhược điểm: Ban ngày load chậm, đêm và sáng sớm load khá nhanh, đánh phân biệt chữ hoa và chữ thường.

Xem bài viết sau cùngDự án Kolotibablo có giá (0.3 - 0.75)$, (17 - 20.5k) /1$, Trả lương ngay khi ID đạt 1.05$. Ưu điểm: Load nhanh và khá ổn định. Nhược điểm: Giá không cao.

Xem bài viết sau cùngĐiểm nổi bật của danhmay24h là hỗ trợ các thành viên tối đa, cung cấp miễn phí các soft (phần mềm làm việc kể cả phần mềm XUAN DUC) cho tất cả các dự án như Megatypers, Pixprofit, QlinkGroup, Captchatypers, Kolo - Koloteam, Captcha Bucks, Load nhanh 24h ... Trả lương mỗi tuần 1 lần, hỗ trợ chuyển lương miễn phí cho các thành viên sử dụng thẻ ATM của ngân hàng ngoại thương Vietcombank, ngân hàng công thương Vietinbank, ngân hàng trực tuyến Bảo Kim, các thành viên sử dụng các ngân hàng khác được trả theo quy định của ngân hàng ngoại thương Vietcombank và website kinh doanh online danhmay24h.com.

Xem bài viết sau cùngBán các loại Software Xiao - Asian (phần mềm làm việc): Megatypers, Kolo và KoloTeam, Pixprofit, Qlink, Xuan Duc Giá siêu rẻ