Chú ý: Ở đây chỉ thông báo bảng tổng kết của cộng tác viên và nhân viên thông thường. Tất cả các Thành viên và nhóm tham gia “Vip” sẽ gửi trực tiếp tổng kết vào gmail đã đăng ký kèm theo hệ số lương riêng.
Mr Hoan


Captcha24h - Thái Nguyên
GROUP

Ngã ba - Lương Sơn - TP. Thái Nguyên
Tel: 0977.641416
BẢNG LƯƠNG CỘNG TÁC VIÊN
ĐIỂM RESET Qlink - Group TUẦN 1 THÁNG 8
Tuần 04 Tháng 08 Năm 2011 (Tức 26/08/2011)
Tên cộng tác viên
Số Tài Khoản
Email:


STT
Tên User
Kết Quả
Ghi Chú
1
hoand350
1

2
hoand279
1

3
hoand4
1

4
hoand9
1

5
hoand19
1

6
hoand35
1

7
hoand39
1

8
hoand240
2

9
hoand259
2

10
hoand255
2

11
hoand314
2

12
hoand312
2

13
hoand311
2

14
hoand310
2

15
hoand5
2

16
hoand15
2

17
hoand36
2

18
hoand40
2

19
hoand55
2

20
hoand56
2

21
hoand58
2

22
hoand59
2

23
hoand70
2

24
hoand221
3

25
hoand46
3

26
hoand54
3

27
hoand258
4

28
hoand254
4

29
hoand29
4

30
hoand49
4

31
hoand57
4

32
hoand222
7

33
hoand224
8

34
hoand305
10

35
hoand304
12

36
hoand323
13

37
hoand303
13

38
hoand63
15

39
hoand397
20

40
hoand45
20

41
hoand385
21

42
hoand396
22

43
hoand386
22

44
hoand393
23

45
hoand400
24

46
hoand398
24

47
hoand387
25

48
hoand383
26

49
hoand379
26

50
hoand375
26

51
hoand391
27

52
hoand388
27

53
hoand322
27

54
hoand394
30

55
hoand390
30

56
hoand389
31

57
hoand265
32

58
hoand263
32

59
hoand260
32

60
hoand382
33

61
hoand376
33

62
hoand380
34

63
hoand378
36

64
hoand381
37

65
hoand368
37

66
hoand392
37

67
hoand18
37

68
hoand264
38

69
hoand266
40

70
hoand348
41

71
hoand43
42

72
hoand370
43

73
hoand138
43

74
hoand326
43

75
hoand44
43

76
hoand109
44

77
hoand309
44

78
hoand141
45

79
hoand139
45

80
hoand42
45

81
hoand327
46

82
hoand41
47

83
hoand121
48

84
hoand324
51

85
hoand125
52

86
hoand51
52

87
hoand123
53

88
hoand8
54

89
hoand110
55

90
hoand127
55

91
hoand13
55

92
hoand52
56

93
hoand257
57

94
hoand108
57

95
hoand67
58

96
hoand133
60

97
hoand68
61

98
hoand66
61

99
hoand191
62

100
hoand189
62

101
hoand321
62

102
hoand207
63

103
hoand14
63

104
hoand193
66

105
hoand11
66

106
hoand354
68

107
hoand306
70

108
hoand373
71

109
hoand355
74

110
hoand93
79

111
hoand307
81

112
hoand245
84

113
hoand69
87

114
hoand61
91

115
hoand237
92

116
hoand190
92

117
hoand275
92

118
hoand238
93

119
hoand119
104

120
hoand62
104

121
hoand256
106

122
hoand120
111

123
hoand27
134

124
hoand60
155

125
hoand262
167

126
hoand366
175

127
tinhban071
210

128
hoand231
212

129
hoand372
213

130
hoand230
226

131
hoand277
229

132
hoand22
234

133
hoand25
282

134
hoand234
284

135
hoand353
290

136
hoand337
302

137
hoand345
305

138
hoand233
350

139
hoand229
351

140
hoand95
354

141
hoand352
357

142
hoand32
442

143
hoand248
444

144
hoand335
445

145
hoand244
448

146
hoand235
451

147
hoand2
479

148
hoand278
489

149
hoand1
489

150
hoand88
506

151
hoand333
506

152
hoand332
509

153
hoand65
510

154
hoand261
528

155
hoand250
540

156
hoand3
542

157
hoand227
547

158
hoand94
582

159
hoand336
630

160
hoand31
652

161
hoand357
657

162
hoand347
686

163
hoand226
688

164
hoand242
696

165
hoand137
706

166
hoand225
717

167
hoand339
720

168
hoand106
783

169
hoand140
787

170
hoand134
825

171
hoand211
833

172
hoand85
863

173
hoand356
886

174
hoand358
900

175
hoand86
903

176
hoand331
941

177
hoand360
952

178
hoand131
960

179
hoand359
1008

180
hoand361
1062

181
hoand87
1063

182
hoand89
1080

183
hoand329
1174

184
hoand99
1242

185
hoand96
1323

1
hoann94
1

2
hoann93
1

3
hoann91
1

4
hoann84
1

5
hoann99
1

6
hoann97
1

7
hoann96
1

8
hoann95
1

9
hoann193
1

10
hoann194
1

11
hoann130
1

12
hoann131
1

13
hoann132
1

14
hoann134
1

15
hoann172
1

16
hoann92
2

17
hoann234
2

18
hoann98
2

19
hoann239
2

20
hoann236
2

21
hoann133
2

22
hoann174
2

23
hoann173
2

24
hoann233
3

25
hoann82
5

26
hoann101
6

27
hoann83
7

28
hoann81
7

29
hoann80
9

30
hoann147
10

31
hoann2
10

32
hoann143
11

33
hoann145
11

34
hoann144
12

35
hoann0
13

36
hoann85
14

37
hoann1
15

38
hoann88
15

39
hoann86
15

40
hoann146
15

41
hoann89
16

42
hoann3
17

43
hoann90
18

44
hoann87
18

45
hoann155
23

46
hoann153
37

47
hoann229
37

48
hoann232
39

49
hoann230
40

50
hoann228
40

51
hoann128
41

52
hoann129
42

53
hoann137
43

54
hoann48
47

55
hoann209
49

56
hoann148
52

57
hoann100
53

58
hoann152
53

59
hoann151
56

60
hoann59
59

61
hoann227
59

62
hoann60
60

63
hoann226
63

64
hoann150
64

65
hoann114
67

66
hoann58
67

67
hoann113
69

68
hoann154
87

69
hoann119
93

70
hoann126
96

71
hoann195
97

72
hoann138
97

73
hoann196
98

74
hoann139
100

75
hoann159
101

76
hoann142
102

77
hoann197
102

78
hoann127
103

79
hoann112
104

80
hoann140
104

81
hoann162
105

82
hoann213
110

83
hoann165
111

84
hoann111
115

85
hoann211
115

86
hoann18
117

87
hoann116
118

88
hoann51
118

89
hoann208
119

90
hoann207
126

91
hoann117
127

92
hoann47
130

93
hoann115
132

94
hoann53
139

95
hoann46
140

96
hoann19
144

97
hoann40
151

98
hoann41
152

99
hoann192
156

100
hoann135
157

101
hoann44
159

102
hoann198
159

103
hoann13
165

104
hoann107
173

105
hoann14
175

106
hoann15
183

107
hoann179
192

108
hoann121
194

109
hoann176
194

110
hoann178
197

111
hoann74
199

112
hoann180
200

113
hoann189
200

114
hoann190
201

115
hoann167
203

116
hoann120
204

117
hoann169
204

118
hoann177
205

119
hoann45
206

120
hoann225
206

121
hoann110
207

122
hoann108
210

123
hoann118
229

124
hoann43
239

125
hoann42
239

126
hoann122
240

127
hoann219
269

128
hoann102
271

129
hoann77
284

130
hoann79
286

131
hoann217
287

132
hoann216
289

133
hoann168
297

134
hoann157
302

135
hoann105
308

136
hoann240
314

137
hoann12
326

138
hoann6
332

139
hoann7
338

140
hoann10
342

141
hoann104
351

142
hoann218
363

143
hoann123
372

144
hoann201
373

145
hoann241
401

146
hoann214
414

147
hoann78
416

148
hoann156
437

149
hoann242
444

150
hoann124
449

151
hoann245
462

152
hoann243
464

153
hoann199
496

154
hoann191
569

155
hoann182
582

156
hoann215
590

157
hoann244
601

158
hoann181
611

159
hoann17
654

160
hoann186
677

161
hoann188
731

162
hoann187
737

347 USER
TỔNG CỘNG
67,404


KẾT QUẢ  THỐNG KÊ

USER NGÀY
41,478


USER  NIGHT
25,926


TỔNG CỘNG
67,404

THÔNG BÁO

Xem bài viết sau cùngĐi tin liên ngân hàng hoàn toàn t đng, phí r nht. Mua bán PM BTCE, WMZ t đng rate tt

Xem bài viết sau cùngĐ giao dch Z và đi tin liên bank vnđ Click https://vnexbank.com

Xem bài viết sau cùngĐ giao dch PM , BTCE và đi tin liên bank vnđ Click https://vnexmoney.com

Xem bài viết sau cùngThông báo hàng ngày (Mc quan trng 2014)

Xem bài viết sau cùngBiên lai chuyển tiền ở danhmay24h 2014

Xem bài viết sau cùngBiên lai chuyn tin hàng ngày danhmay24h

Xem bài viết sau cùngHướng dẫn tăng tốc internet cho Dcom 3G VIETTEL

Xem bài viết sau cùngCách tăng tốc độ Load hình cho dự án Megatypers

Xem bài viết sau cùngGiúp tìm kiếm các mc quan trng trên danhmay24h

Xem bài viết sau cùngBng chng nhn tin t danhmay24h 3

Xem bài viết sau cùngBằng chứng nhận tiền từ danhmay24h 2

Xem bài viết sau cùngBằng chứng nhận tiền từ danhmay24h 1

Xem bài viết sau cùngChi tiết giao dịch trả lương hàng ngày

Xem bài viết sau cùngHãy chọn dự án captcha phù hợp với bạn tại đây

Xem bài viết sau cùngCấp miễn phí soft Xuan Duc cho thành viên làm tốt

Xem bài viết sau cùngTải phần mềm làm việc Xuan Duc

Xem bài viết sau cùngHướng dẫn mở phần mềm làm việc XUAN DUC

Xem bài viết sau cùngTi phn mm làm vic Xiao

Xem bài viết sau cùngTi phn mm làm vic Asian

Xem bài viết sau cùngTải phần mềm làm việc CaptchaBucks

Xem bài viết sau cùngTải phần mềm làm việc QlinkGroup

Xem bài viết sau cùngTi phn mm h tr máy tính Framework 2.0

Xem bài viết sau cùngTi phn mm h tr máy tính Framework 4.0

Xem bài viết sau cùngTi phn mm làm vic Bubuteam

Xem bài viết sau cùngDự án Megatypers đã chuyển lương nhanh như trước, làm đủ 3$ trước 11h trưa chủ nhật hàng tuần thì sẽ được reset vào khoảng thứ 3 hành tuần (ID được reset sẽ được nhận lương ngay khi gửi tổng kết).

Xem bài viết sau cùngdanhmay24h thông báo khung giờ của các dự án tính theo giờ Việt Nam: Giờ Captchatypers = Giờ Việt Nam - 1 tiếng 30 phút. Giờ Megatypers (Protypers) = Giờ Việt Nam - 11 tiếng. Giờ QlinkGroup = Giờ Việt Nam - 11 tiếng. Giờ Kolotibablo = Giờ Việt Nam - 3 tiếng. Giờ Load24h = Giờ Việt Nam - 12 tiếng. Giờ dự án Pixprofit = Giờ Việt Nam - 7 tiếng.

Xem bài viết sau cùngdanhmay24h mở dịch vụ bán thẻ nạp điện thoại trả trước và trả sau của 3 nhà mạng lớn nhất là Viettel - Mobifone - Vinaphone, Nạp thẻ Game Online của 3 nhà phát hành Game lớn nhất là FPT Game - VTC Online - Vinagame. Giao dịch hoàn thành trong 1 phút - Các yêu cầu giao dịch mua thẻ xin liên hệ với anh Đỗ Hoan DĐ: 0977 6 41 41 6 YM: hoancodon1232000

Xem bài viết sau cùngdanhmay24h cung cấp 7 dự án ổn định nhất hiện nay là: Load24h, QlinkGroup; Megatypers; Pixprofit; Captchatypers; kolotibablo; CaptchaBucks. các bạn có thể chọn 1 trong các dự án này để làm việc nhé

Xem bài viết sau cùngDự án Load nhanh 24h có giá (0.45 - 0.75), (17 - 20.5)k/1$. Trả lương hàng ngày nếu đạt 1$ trở lên và lịch sử thanh toán của dự án hiện sent, không đạt sẽ cộng dồn. Ưu điểm: Load rất nhanh 24/24h. Nhược điểm: Giá không cao, từ sending sang sent lúc nhanh lúc chậm.

Xem bài viết sau cùngDự án Megatypers có giá (0.55 - 1.0)$, (17 - 20.5)k/1$. Trả lương từ thứ 3 đến thứ 5 hàng tuần. Ưu điểm load khá nhanh, giá cao từ 1h sáng đến 6h sáng, đánh chữ thường, điểm chưa đủ reset sẽ được cộng dồn sang tuần tiếp theo. Nhược điểm: Đủ 3$ mới được reset để trả lương.

Xem bài viết sau cùngDự án QlinkGroup có giá (0.35 - 1.0)$, (17 - 20.5)k/1$ Trả lương vào thứ 7 hàng tuần. Ưu điểm: Load khá nhanh, đánh chữ thường, giá khá cao. Nhược điểm: ID nào không đủ 800 điểm/1 tuần sẽ không được tính lương.

Xem bài viết sau cùngDự án Captchatypers có giá (0.65 - 1.05)$, (17.5 - 20.5)k/1$ Trả lương ngay khi tổng các ID đạt 3000 điểm. Ưu điểm: Giá cao, đánh chữ thường. Nhược điểm: Load rất chậm, làm buổi tối, đêm và sáng sớm load khá nhanh.

Xem bài viết sau cùngDự án Pixprofit có giá (0.5 - 1)$, (17 - 20.5)k/1$. Trả Lương vào chủ nhật hàng tuần. Ưu điểm: Tính ổn định cao, giá khá cao. Nhược điểm: Ban ngày load chậm, đêm và sáng sớm load khá nhanh, đánh phân biệt chữ hoa và chữ thường.

Xem bài viết sau cùngDự án Kolotibablo có giá (0.3 - 0.75)$, (17 - 20.5k) /1$, Trả lương ngay khi ID đạt 1.05$. Ưu điểm: Load nhanh và khá ổn định. Nhược điểm: Giá không cao.

Xem bài viết sau cùngĐiểm nổi bật của danhmay24h là hỗ trợ các thành viên tối đa, cung cấp miễn phí các soft (phần mềm làm việc kể cả phần mềm XUAN DUC) cho tất cả các dự án như Megatypers, Pixprofit, QlinkGroup, Captchatypers, Kolo - Koloteam, Captcha Bucks, Load nhanh 24h ... Trả lương mỗi tuần 1 lần, hỗ trợ chuyển lương miễn phí cho các thành viên sử dụng thẻ ATM của ngân hàng ngoại thương Vietcombank, ngân hàng công thương Vietinbank, ngân hàng trực tuyến Bảo Kim, các thành viên sử dụng các ngân hàng khác được trả theo quy định của ngân hàng ngoại thương Vietcombank và website kinh doanh online danhmay24h.com.

Xem bài viết sau cùngBán các loại Software Xiao - Asian (phần mềm làm việc): Megatypers, Kolo và KoloTeam, Pixprofit, Qlink, Xuan Duc Giá siêu rẻ