Chú ý: Ở đây chỉ thông báo bảng tổng kết của cộng tác viên và nhân viên thông thường. Tất cả các Thành viên và nhóm tham gia “Vip” sẽ gửi trực tiếp tổng kết vào gmail đã đăng ký kèm theo hệ số lương riêng.
Mr Hoan


danhmay24h.com


Captcha24h Thái Nguyên


Ngã 3 - Lương Sơn - TP. Thái Nguyên


Tel: 0977 641416


BẢNG LƯƠNG CỘNG TÁC VIÊN
Tuần 1 Tháng 09 Năm 2011Hệ số
Tên cộng tác viên


Số Tài Khỏan


Email:STT
Tên User
Kết Quả
Ghi Chú
01
hoand207
1

02
hoand400
1

03
hoand399
1

04
hoand398
1

05
hoand371
1

06
hoand369
1

07
hoand350
1

08
hoand278
1

09
hoand277
1

10
hoand275
1

11
hoand265
1

12
hoand263
1

13
hoand260
1

14
hoand259
1

15
hoand257
1

16
hoand256
1

17
hoand279
1

18
hoand363
1

19
hoand349
1

20
hoand366
1

21
hoand365
1

22
hoand364
1

23
hoand319
1

24
hoand4
1

25
hoand35
1

26
hoand39
1

27
hoand40
1

28
hoand46
1

29
hoand57
1

30
hoand397
2

31
hoand370
2

32
hoand258
2

33
hoand348
2

34
hoand355
2

35
hoand354
2

36
hoand353
2

37
hoand36
2

38
hoand45
2

39
hoand58
2

40
hoand59
2

41
hoand264
3

42
hoand351
3

43
hoand69
3

44
hoand381
4

45
hoand378
4

46
hoand396
4

47
hoand387
5

48
hoand380
6

49
hoand382
6

50
hoand379
6

51
hoand395
6

52
hoand391
6

53
hoand389
6

54
hoand67
6

55
hoand383
7

56
hoand386
7

57
hoand384
8

58
hoand368
8

59
hoand394
8

60
hoand393
8

61
hoand390
8

62
hoand392
9

63
hoand388
9

64
hoand255
9

65
hoand13
9

66
hoand54
9

67
hoand55
9

68
hoand70
9

69
hoand119
10

70
hoand254
10

71
hoand56
10

72
hoand66
10

73
hoand385
11

74
hoand110
12

75
hoand377
13

76
hoand18
13

77
hoand240
14

78
hoand108
14

79
hoand109
15

80
hoand12
15

81
hoand7
16

82
hoand374
17

83
hoand132
17

84
hoand235
19

85
hoand367
19

86
hoand8
19

87
hoand11
19

88
hoand14
19

89
hoand15
19

90
hoand117
20

91
hoand52
20

92
hoand323
21

93
hoand223
21

94
hoand9
21

95
hoand68
21

96
hoand321
24

97
hoand315
28

98
hoand221
28

99
hoand373
29

100
hoand5
30

101
hoand6
30

102
hoand228
31

103
hoand135
32

104
hoand314
32

105
hoand133
34

106
hoand234
35

107
hoand138
39

108
hoand139
41

109
hoand22
41

110
hoand189
42

111
hoand27
42

112
hoand49
45

113
hoand229
46

114
hoand25
46

115
hoand141
49

116
hoand233
53

117
hoand44
53

118
hoand222
56

119
hoand51
58

120
hoand125
59

121
hoand227
62

122
hoand190
64

123
hoand123
65

124
hoand43
65

125
hoand120
72

126
hoand121
73

127
hoand231
76

128
hoand239
79

129
hoand232
79

130
hoand266
89

131
hoand19
89

132
hoand325
90

133
hoand230
91

134
hoand305
93

135
hoand29
93

136
hoand307
94

137
hoand310
96

138
hoand304
97

139
hoand313
99

140
hoand237
104

141
hoand42
105

142
hoand306
106

143
hoand324
107

144
hoand309
109

145
hoand41
110

146
hoand303
114

147
hoand322
121

148
hoand191
123

149
hoand65
123

150
hoand193
127

151
hoand238
129

152
hoand372
133

153
hoand95
163

154
hoand326
173

155
hoand32
180

156
hoand327
196

157
hoand248
202

158
hoand236
220

159
hoand63
233

160
hoand334
304

161
hoand250
327

162
hoand336
341

163
hoand2
345

164
hoand226
348

165
hoand1
371

166
hoand247
379

167
hoand332
389

168
hoand246
390

169
hoand245
395

170
hoand362
407

171
hoand100
419

172
hoand337
456

173
hoand31
465

174
hoand312
478

175
hoand244
530

176
hoand311
566

177
hoand3
584

178
hoand331
591

179
hoand88
609

180
hoand335
612

181
hoand107
619

182
hoand359
648

183
hoand131
667

184
hoand261
669

185
hoand94
681

186
hoand225
707

187
hoand361
733

188
hoand249
755

189
hoand211
765

190
hoand87
782

191
hoand329
803

192
hoand99
810

193
hoand358
811

194
hoand140
812

195
hoand96
833

196
hoand262
852

197
hoand84
864

198
hoand89
888

199
hoand356
890

200
hoand137
906

201
hoand375
923

202
hoand134
950

203
hoand376
960

204
hoand86
964

205
hoand62
968

206
hoand243
1006

207
hoand60
1020

208
hoand61
1028

209
hoand242
1063

210
hoand106
1064

211
hoand357
1100

212
hoand85
1286

01
hoann0
362

02
hoann1
352

03
hoann100
1

04
hoann101
5

05
hoann102
11

06
hoann104
5

07
hoann105
4

08
hoann107
4

09
hoann108
317

10
hoann110
312

11
hoann111
317

12
hoann112
210

13
hoann113
200

14
hoann114
215

15
hoann115
319

16
hoann116
210

17
hoann117
201

18
hoann118
207

19
hoann119
215

20
hoann120
148

21
hoann121
136

22
hoann122
182

23
hoann123
244

24
hoann124
255

25
hoann126
156

26
hoann127
139

27
hoann128
103

28
hoann129
98

29
hoann130
95

30
hoann131
98

31
hoann132
98

32
hoann133
312

33
hoann134
307

34
hoann135
3

35
hoann137
315

36
hoann138
234

37
hoann139
232

38
hoann140
239

39
hoann142
236

40
hoann143
222

41
hoann144
215

42
hoann145
186

43
hoann146
275

44
hoann147
236

45
hoann148
238

46
hoann150
241

47
hoann151
240

48
hoann152
247

49
hoann153
244

50
hoann154
230

51
hoann155
238

52
hoann156
250

53
hoann157
239

54
hoann159
241

55
hoann162
220

56
hoann165
240

57
hoann167
235

58
hoann168
243

59
hoann169
240

60
hoann17
421

61
hoann172
1

62
hoann173
2

63
hoann174
1

64
hoann176
590

65
hoann177
380

66
hoann178
319

67
hoann179
317

68
hoann180
322

69
hoann181
300

70
hoann182
148

71
hoann186
206

72
hoann187
178

73
hoann188
373

74
hoann189
7

75
hoann190
6

76
hoann191
170

77
hoann193
9

78
hoann194
18

79
hoann195
14

80
hoann196
13

81
hoann197
119

82
hoann198
212

83
hoann199
244

84
hoann2
347

85
hoann201
344

86
hoann207
1

87
hoann208
1

88
hoann211
14

89
hoann213
16

90
hoann214
222

91
hoann215
517

92
hoann216
532

93
hoann217
538

94
hoann218
372

95
hoann219
412

96
hoann225
19

97
hoann226
23

98
hoann227
305

99
hoann228
303

100
hoann229
318

101
hoann230
96

102
hoann232
89

103
hoann233
13

104
hoann234
1

105
hoann236
1

106
hoann237
1

107
hoann238
1

108
hoann240
247

109
hoann241
255

110
hoann242
300

111
hoann243
451

112
hoann244
284

113
hoann245
320

114
hoann3
419

115
hoann40
417

116
hoann41
415

117
hoann42
157

118
hoann43
159

119
hoann44
166

120
hoann51
3

121
hoann53
1

122
hoann65
60

123
hoann66
68

124
hoann67
59

125
hoann68
38

126
hoann69
32

127
hoann70
38

128
hoann74
222

129
hoann77
233

130
hoann78
258

131
hoann79
230

132
hoann80
205

133
hoann81
197

134
hoann82
177

135
hoann83
189

136
hoann84
47

137
hoann85
47

138
hoann86
46

139
hoann87
41

140
hoann88
45

141
hoann92
186

142
hoann93
169

143
hoann94
170

144
hoann95
168

145
hoann96
316

146
hoann97
300

147
hoann98
320

148
hoann99
15

360 USER
TỔNG CỘNG
71,394


KẾT QUẢ  THỐNG KÊ

USER NGÀY
43,251


USER HOT & NIGHT
28,143


TỔNG CỘNG
71,394


THÔNG BÁO

Xem bài viết sau cùngĐi tin liên ngân hàng hoàn toàn t đng, phí r nht. Mua bán PM BTCE, WMZ t đng rate tt

Xem bài viết sau cùngĐ giao dch Z và đi tin liên bank vnđ Click https://vnexbank.com

Xem bài viết sau cùngĐ giao dch PM , BTCE và đi tin liên bank vnđ Click https://vnexmoney.com

Xem bài viết sau cùngThông báo hàng ngày (Mc quan trng 2014)

Xem bài viết sau cùngBiên lai chuyển tiền ở danhmay24h 2014

Xem bài viết sau cùngBiên lai chuyn tin hàng ngày danhmay24h

Xem bài viết sau cùngHướng dẫn tăng tốc internet cho Dcom 3G VIETTEL

Xem bài viết sau cùngCách tăng tốc độ Load hình cho dự án Megatypers

Xem bài viết sau cùngGiúp tìm kiếm các mc quan trng trên danhmay24h

Xem bài viết sau cùngBng chng nhn tin t danhmay24h 3

Xem bài viết sau cùngBằng chứng nhận tiền từ danhmay24h 2

Xem bài viết sau cùngBằng chứng nhận tiền từ danhmay24h 1

Xem bài viết sau cùngChi tiết giao dịch trả lương hàng ngày

Xem bài viết sau cùngHãy chọn dự án captcha phù hợp với bạn tại đây

Xem bài viết sau cùngCấp miễn phí soft Xuan Duc cho thành viên làm tốt

Xem bài viết sau cùngTải phần mềm làm việc Xuan Duc

Xem bài viết sau cùngHướng dẫn mở phần mềm làm việc XUAN DUC

Xem bài viết sau cùngTi phn mm làm vic Xiao

Xem bài viết sau cùngTi phn mm làm vic Asian

Xem bài viết sau cùngTải phần mềm làm việc CaptchaBucks

Xem bài viết sau cùngTải phần mềm làm việc QlinkGroup

Xem bài viết sau cùngTi phn mm h tr máy tính Framework 2.0

Xem bài viết sau cùngTi phn mm h tr máy tính Framework 4.0

Xem bài viết sau cùngTi phn mm làm vic Bubuteam

Xem bài viết sau cùngDự án Megatypers đã chuyển lương nhanh như trước, làm đủ 3$ trước 11h trưa chủ nhật hàng tuần thì sẽ được reset vào khoảng thứ 3 hành tuần (ID được reset sẽ được nhận lương ngay khi gửi tổng kết).

Xem bài viết sau cùngdanhmay24h thông báo khung giờ của các dự án tính theo giờ Việt Nam: Giờ Captchatypers = Giờ Việt Nam - 1 tiếng 30 phút. Giờ Megatypers (Protypers) = Giờ Việt Nam - 11 tiếng. Giờ QlinkGroup = Giờ Việt Nam - 11 tiếng. Giờ Kolotibablo = Giờ Việt Nam - 3 tiếng. Giờ Load24h = Giờ Việt Nam - 12 tiếng. Giờ dự án Pixprofit = Giờ Việt Nam - 7 tiếng.

Xem bài viết sau cùngdanhmay24h mở dịch vụ bán thẻ nạp điện thoại trả trước và trả sau của 3 nhà mạng lớn nhất là Viettel - Mobifone - Vinaphone, Nạp thẻ Game Online của 3 nhà phát hành Game lớn nhất là FPT Game - VTC Online - Vinagame. Giao dịch hoàn thành trong 1 phút - Các yêu cầu giao dịch mua thẻ xin liên hệ với anh Đỗ Hoan DĐ: 0977 6 41 41 6 YM: hoancodon1232000

Xem bài viết sau cùngdanhmay24h cung cấp 7 dự án ổn định nhất hiện nay là: Load24h, QlinkGroup; Megatypers; Pixprofit; Captchatypers; kolotibablo; CaptchaBucks. các bạn có thể chọn 1 trong các dự án này để làm việc nhé

Xem bài viết sau cùngDự án Load nhanh 24h có giá (0.45 - 0.75), (17 - 20.5)k/1$. Trả lương hàng ngày nếu đạt 1$ trở lên và lịch sử thanh toán của dự án hiện sent, không đạt sẽ cộng dồn. Ưu điểm: Load rất nhanh 24/24h. Nhược điểm: Giá không cao, từ sending sang sent lúc nhanh lúc chậm.

Xem bài viết sau cùngDự án Megatypers có giá (0.55 - 1.0)$, (17 - 20.5)k/1$. Trả lương từ thứ 3 đến thứ 5 hàng tuần. Ưu điểm load khá nhanh, giá cao từ 1h sáng đến 6h sáng, đánh chữ thường, điểm chưa đủ reset sẽ được cộng dồn sang tuần tiếp theo. Nhược điểm: Đủ 3$ mới được reset để trả lương.

Xem bài viết sau cùngDự án QlinkGroup có giá (0.35 - 1.0)$, (17 - 20.5)k/1$ Trả lương vào thứ 7 hàng tuần. Ưu điểm: Load khá nhanh, đánh chữ thường, giá khá cao. Nhược điểm: ID nào không đủ 800 điểm/1 tuần sẽ không được tính lương.

Xem bài viết sau cùngDự án Captchatypers có giá (0.65 - 1.05)$, (17.5 - 20.5)k/1$ Trả lương ngay khi tổng các ID đạt 3000 điểm. Ưu điểm: Giá cao, đánh chữ thường. Nhược điểm: Load rất chậm, làm buổi tối, đêm và sáng sớm load khá nhanh.

Xem bài viết sau cùngDự án Pixprofit có giá (0.5 - 1)$, (17 - 20.5)k/1$. Trả Lương vào chủ nhật hàng tuần. Ưu điểm: Tính ổn định cao, giá khá cao. Nhược điểm: Ban ngày load chậm, đêm và sáng sớm load khá nhanh, đánh phân biệt chữ hoa và chữ thường.

Xem bài viết sau cùngDự án Kolotibablo có giá (0.3 - 0.75)$, (17 - 20.5k) /1$, Trả lương ngay khi ID đạt 1.05$. Ưu điểm: Load nhanh và khá ổn định. Nhược điểm: Giá không cao.

Xem bài viết sau cùngĐiểm nổi bật của danhmay24h là hỗ trợ các thành viên tối đa, cung cấp miễn phí các soft (phần mềm làm việc kể cả phần mềm XUAN DUC) cho tất cả các dự án như Megatypers, Pixprofit, QlinkGroup, Captchatypers, Kolo - Koloteam, Captcha Bucks, Load nhanh 24h ... Trả lương mỗi tuần 1 lần, hỗ trợ chuyển lương miễn phí cho các thành viên sử dụng thẻ ATM của ngân hàng ngoại thương Vietcombank, ngân hàng công thương Vietinbank, ngân hàng trực tuyến Bảo Kim, các thành viên sử dụng các ngân hàng khác được trả theo quy định của ngân hàng ngoại thương Vietcombank và website kinh doanh online danhmay24h.com.

Xem bài viết sau cùngBán các loại Software Xiao - Asian (phần mềm làm việc): Megatypers, Kolo và KoloTeam, Pixprofit, Qlink, Xuan Duc Giá siêu rẻ